Antifascisten: Naam van Piet Hein moet uit straatbeeld Groningen (+poll)

Piet Hein. Illustratie: Wikipedia

Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden bennen groot .

Maar de Bond van Antifascisten hekelt het koloniale verleden van de beroemde zeevaarder en eist dat de Piet Heinstraat in de Groningse Zeeheldenbuurt een andere naam krijgt. Ook de Van Heutszsingel in Coevorden moet worden aangepast.

De bond stuurt deze week een brief naar het stadsbestuur met het dringende verzoek alle straten die naar zee- en oorlogshelden met een bedenkelijk koloniaal verleden zijn vernoemd een andere naam te geven. En Piet Hein mag dan wel de Zilvervloot hebben gewonnen, hij haalde aldus de bond in naam der West-Indische Compagnie ook zeer bedenkelijke acties uit, een straatnaamgever onwaardig.

Zeerover

,,Hij was eigenlijk gewoon een zeerover en werkte mee aan de onderdrukking van mensen in het buitenland’’, zegt woordvoerder Arthur Graaff van de bond van Antifascisten.Dus ook redder des vaderlands ‘Bestevaer’ Michiel de Ruyter, die triomfeerde in zeeslagen tegen het oppermachtige Engeland, moet er aan geloven. Graaff: ,,Want hij handelde onder meer in slaven.’’ En onze eigen Abel Tasman uit Lutjegast dan? Graaff: ,,Hmmmmm. Minder erg, maar toch ook niet zo fraai, want hij eiste het gezag over andere landen op die hij ontdekte.’’

Slachter van Atjeh

De AFVN-Bond van Antifascisten, de actiegroep De Grauwe Eeuw, en de actiegroep 'Geen 4 mei voor mij' eisen ook dat de gemeente Coevorden de naam Van Heutszsingel schrapt. Generaal Van Heutsz, die op vijf februari in Coevorden werd geboren, staat inmiddels bekend als ‘de slachter van Atjeh’.

Andere gemeenten, zoals Baarn, Ede en Den Haag, ontvangen eenzelfde exemplaar. En wee de stad, dorp of gehucht dat een ‘Generaal Spoorstraat- of laan’ heeft. Want de actiegroep beschouwt hem als de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger, verantwoordelijk voor duizenden doden tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indonesië. Graaff: ,,Als je het over de slang uit ons koloniale verleden hebt, dan is hij de kop.’’

Geschiedvervalsing

Hij is bekend met de beschuldigingen van geschiedvervalsingen. ,,Het gaat er ons niet om geschiedenis te vervalsen. Integendeel. Alleen dienen misdadigers niet geëerd te worden. Ze zeggen dan dat je de daden van toen ook met de ogen van toen moet bekijken. Maar de ogen waren destijds dichtgeknepen! Neem nu Piet Hein. Wat maakte het ons uit wat hij allemaal uitvrat? Hij had toch de Zilvervloot en dus een hoop geld voor ons binnengehaald?’’

Truus Wijsmuller

Andere namen voor de straten heeft de bond al. ,,Truus Wijsmuller redde tienduizend Joodse kinderen. Maar bijna niemand heeft ooit van deze Nederlandse verzetsstrijder gehoord. En zo ken ik er nog wel een paar.’’

De bond zette zich ook in voor de naamsverandering van de J.P. Coenscholen. Coen was gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in toenmalig Nederlands-Indië.

menu