Asielzoekers in kamers verzorgingstehuizen

Zorginstellingen onderzoeken of het mogelijk is asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten in verzorgingshuizen met lege seniorenkamers.

Verzorgingshuizen in heel Nederland kampen met leegstand, waardoor ze inkomsten missen. De koepelorganisaties ActiZ (ouderenzorg) en Aedes (woningbouwcorporaties) willen weten of ze ruimte hebben om asielzoekers in verzorgingshuizen onder te brengen. ,,Daar hebben we onze leden en die van Aedes in een enquête naar gevraagd'', zegt woordvoerder Bernadet Naber van ActiZ.

De organisaties onderzoeken of de leden er voor voelen asielzoekers met een verblijfsvergunning te plaatsen in de verzorgingshuizen, die deels ook nog door ouderen worden bewoond. ,,Deze vergunninghouders hebben recht op een eigen woning, maar wachten vaak in een azc omdat die woning nog niet beschikbaar is. Een plek in een verzorgingshuis kan dan een uitkomst zijn. Een handjevol zorgorganisaties oriënteert zich nu. Dat kan wellicht honderd plekken opleveren.''

Minder ouderen

Bij ActiZ zijn 420 zorginstellingen aangesloten. Het maakte vorig jaar de inschatting dat 200 van de circa 2000 verzorgings- en verpleeghuizen volledig of deels leeg komen te staan. Steeds minder ouderen komen in aanmerking voor een plek in een verzorgingshuis. Er zijn verzorgingshuizen die ook al experimenteren met huisvesting van studenten in seniorencomplexen. Volgens Naber is die combinatie met ouderen een groot succes.

Zonnehuisgroep Noord, met verzorgingshuizen in de provincie Groningen, spreekt al langere tijd over vluchtelingenopvang. ,,Maar alleen in centra die op termijn compleet leeg komen te staan'', zegt woordvoerder Bertil Droste. ,,Eerst ging de belangstelling van het COA vooral uit naar plekken waar minstens vijfhonderd mensen terecht kunnen. Nu komen er zoveel vluchtelingen dat elk bed is meegenomen.''

Kwetsbare groepen

Miranda Bakker van Zorggroep Tangenborgh in Emmen loopt niet bepaald warm voor het idee vluchtelingen onder te brengen in de ouderenzorg. Volgens haar is het lastig bejaarden en vluchtelingen te mengen. ,,Het gaat om twee kwetsbare groepen.''

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zit te springen om panden voor noodopvang vanwege de immense vluchtelingenstroom. Niet alles is geschikt. De lege panden moeten bijvoorbeeld over vijf vierkante meter leefruimte per vluchteling beschikken. Ook wordt gekeken naar zaken als brandveiligheid en goede aansluitingen op gas, water en licht. Maar Alet Bouwmeester van het COA zegt dat verzorgingshuizen zeker in aanmerking komen. ,,Vaak beschikken ze over goede voorzieningen zoals voldoende wc's en douches.''

Tekst: Frank von Hebel en Bas Sluis

menu