Aspirant-lid Vindicat in ziekenhuis door ontgroening

Een aspirant-lid van Vindicat heeft tijdens de introductietijd zodanig letsel aan zijn hoofd opgelopen dat hij is opgenomen in het ziekenhuis.

Zes ouderejaars zijn tijdens die ontgroeningsperiode eind augustus geschorst door de studentenvereniging. Vindicat doet intern onderzoek naar de zaak en verwacht over twee weken tot een conclusie te komen. Volgens de vereniging gaat het nu goed met de student.

Onderzoek

Rector Stijn Derksen van Vindicat wil zolang het interne onderzoek loopt niets zeggen over de toedracht. De vereniging betreurt het incident ‘ten zeerste’. De jongen en zijn ouders hebben geen aangifte gedaan en doen geen uitspraken over de zaak.

Vindicat heeft het incident gemeld bij de adviescommissie introductietijden van de Rijksuniversiteit Groningen. Het college van bestuur van de universiteit onderneemt geen actie en laat de vereniging de zaak intern oplossen. ,,Wij hebben begrepen dat Vindicat nauw contact heeft met de betrokken student en de ouders’’, zegt woordvoerder Gernant Deekens.

Eerder deze week raakte Vindicat al in opspraak door de lijst van ‘hete herten’ met foto’s en contactgegevens van 22 studentes die door leden werd verspreid. Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Dertien leden zijn geschorst.

,,Dit is een smet op de verenging’’, zegt Derksen die net twee weken rector is. ,,Het staat haaks op onze normen en waarden en waar we voor staan. We zullen hier lering uit moeten trekken.’’

Losstaande organisatie

Woordvoerder Deekens verklaart dat Vindicat een losstaande organisatie is zonder banden met de universiteit. Bestuursleden van de vereniging krijgen wel een beurs via het profileringsfonds van de universiteit, maar dat ziet de RUG niet als steun aan Vindicat zelf. De recente incidenten zijn voor het universiteitsbestuur geen reden om die beurzen te heroverwegen.

De personeelsfractie van de universiteitsraad sprak zich vorige week al fel uit tegen ontgroeningen. Bart Beijer van de fractie: ,,Je kunt je afvragen of dit echt een incident is of dat er sprake is van een cultuur die dit soort incidenten voedt.’’ Beijer vindt dat de RUG geen beurzen meer moet geven aan bestuursleden van verenigingen die ontgroenen.

menu