Voor fokkers van kleindieren is het afgelasten van de jaarlijkse clubshows als gevolg van de corona-epidemie een regelrechte ramp. De met zorg gefokte, grootgebrachte en getrainde dieren blijven noodgedwongen thuis. En met hen de baas.

De afdeling Groningen van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft een twintigtal verenigingen. De leden ontmoeten elkaar op de shows in het najaar, meestal is dat in oktober of november.

Daar worden hun eigen gefokte kleindieren (pluimvee, cavia’s en konijnen en duiven) beoordeeld door keurmeesters. Fokkers wisselen ervaringen uit en het publiek komt de dieren bekijken.

Merendeel dierenhouders heeft de risicoleeftijd

Dit jaar is het door de anderhalve meter samenleving als gevolg van de corona-epidemie allemaal anders. Op een enkele na lijkt geen kleindierenshow in de provincie Groningen door te gaan.

Datzelfde geldt voor de 22 bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) aangesloten vogelverenigingen in Groningen.

Afstand houden op een show die ook nog eens in een afgesloten ruimte wordt gehouden is niet te doen. Het merendeel van de kleindier- en vogelhouders zit qua leeftijd ook nog eens in de risicocategorie.

Met een slag om de arm

Wat met nog een slag om de arm, wél door lijkt te gaan is de show van PKDV De Marne op 20 en 21 november. Dat gebeurt in de bedrijfsgebouwen van bloembollenteler Pauzenga aan de Groene Wierde in Kloosterburen.

,,Daar is ruimte zat om afstand te houden’’, zegt secretaris Frans Dekker uit Eenrum. ,,We hebben daar ook onze jonge dierendag gehouden. Dat ging prima.’’

Dekker zegt dat De Marne een zogeheten open show houdt. Dat betekent dat ook niet leden van de organiserende vereniging mee kunnen doen.

Competitie is belangrijk voor de hobby

De afdeling Groningen van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft een twintigtal verenigingen. Voorzitter Peter van Lune uit Spijk spreekt van ‘een heel vervelende situatie’.

,,Competitie is een belangrijk onderdeel van de hobby, evenals het sociale aspect, het delen van ervaringen. Shows en de organisatie daar omheen zijn het cement van de verenigingen. Een show met bezoekers, adverteerders in de catalogus en sponsors brengt ook geld in het laatje.’’

Besloten, eendaagse show voor leden

De 65 e Fivelshow van de Kleindiervereniging Appingedam en omstreken gaat niet door. Dat geldt ook voor de Winschoter Pluimvee en Konijnenvereniging (WKPC), die jaarlijks een grote show met 1000 houdt dieren in de Eurohal bij Van der Valk in Zuidbroek.

Evenals de Pluimvee- en Konijnenclub (PKV) Muntendam, organiseert WKPC dit jaar, als tegemoetkoming aan de leden, een besloten, eendaagse show voor dieren van leden.

Reclame voor de verkoop van dieren

Op die manier is het mogelijk dat fokkers toch een waardeoordeel van de keurmeester krijgen van hun dier. Is dat voor de fokkerij waardevol genoeg om aan te houden? Dieren showen is ook reclame maken voor de verkoop van boventallige dieren.

,,En vergeet het sociale aspect niet’’, zegt Van Lune. ,,Dieren fokken, grootbrengen en trainen voor een show gebeurt allemaal thuis. Op een show komen al die eenlingen bij elkaar en wisselen ervaringen uit.’’

Dit moet niet te lang duren

Van Lune denkt dat de kleindierensport één jaar zonder tentoonstellingen wel overleeft. ,,Maar als dit langer gaat duren wordt het een ander verhaal. Dan gooien liefhebbers de handdoek in de ring.’’

Troost voor baas en dier kan zijn dat Noordshow in de Expohal in Assen (jongstleden januari 8500 dieren) zoals het nu lijkt wel doorgaat. Van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 januari 2021. De keuring is woensdag 6 januari.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen