De politie adviseerde de burgemeester van Midden-Groningen om voor een deel van zijn gemeente in de nacht van oud op nieuw een noodverordening in te stellen.

Baldadige jeugd in Hoogezand ging bij jaarwisseling tot het randje

De politie adviseerde de burgemeester van Midden-Groningen om voor een deel van zijn gemeente in de nacht van oud op nieuw een noodverordening in te stellen. foto archief dvhn

Grote groepen jongeren hadden bij de afgelopen jaarwisseling in Hoogezand specifieke doelen op het oog voor vernieling en brandstichting. Een noodverordening heeft ervoor gezorgd dat ze hiervan hebben afgezien.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn kondigde op aanwijzingen van de politie op oudejaarsdag een noodverordening af. Naar nu bekend is gemaakt hadden grote groepen jongeren specifieke doelen voor vernielingen en brandstichtingen op het oog.

Jongeren zochten rand van het gebied op

De noodverordening gold een gedeelte van de wijk Gorecht-West en het gebied rond het winkelcentrum De Hooge Meeren, beiden in Hoogezand. Het was verboden daar tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur zonder doel aanwezig te zijn.

Hoogendoorn zegt dat de noodverordening het dat de politie mogelijk heeft gemaakt om de jeugd op afstand te houden. Volgens de burgemeester zochten de bewuste jongeren tijdens de jaarwisseling letterlijk de rand op van het gebied waarvoor de noodverordening gold. ,,Door het inzetten van de noodverordening werden overtredingen voorkomen.’’

Schadepost lager dan voorgaande jaren

De voorbije jaarwisseling in Midden-Groningen is relatief rustig verlopen. De intensieve samenwerking van gemeente, politie en brandweer om afvalverbrandingen tegen te gaan heeft gewerkt. Hoogendoorn zegt dat het tegengaan van vernieling en afvalverbrandingen een hoge prioriteit blijft behouden.

De schadepost is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Schade aan gemeentelijke eigendommen (bebording en straatmeubilair), is vooralsnog becijferd op 5.475 euro. Dat is fors lager dan in 2020, toen de schade 23.459 euro bedroeg.

Schade aan gazons, plantsoenen en en wegen

Daarnaast is sprake van schade aan gazons, plantsoenen (155 vierkante meter) en verhardingen van wegen en trottoirs (92 vierkante meter). In 2020 was 553 vierkante meter gazon en plantsoen beschadigd. Van de wegverhardingen moest toen 589 vierkante meter worden schoongemaakt of gerepareerd.

De brandweer is tijdens de jaarwisseling in heel Midden-Groningen 47 keer uitgerukt, tegen 49 keer het jaar ervoor. In Hoogezand-Sappemeer was er sprake van een lichte daling van het aantal uitrukken (36 tegen 41), afgezet tegen een lichte stijging aan uitrukken daarbuiten (11 tegen 8).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu