In Het Hogeland worden honderden woningen extra gebouwd. De gemeente wil woningzoekenden trekken uit de stad Groningen.

Hoewel wijk Munster in Winsum nog niet vol is gebouwd, moeten er toch honderden woningen bij komen. Foto DVHN

In Het Hogeland worden tot 2030 honderden woningen extra gebouwd. De gemeente wil woningzoekenden trekken uit de stad Groningen.

,,De woningmarkt in Groningen staat stevig onder druk. Daar willen we op inspelen. Je moet ijzer smeden als het heet is’’, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland.

Drie tot vierhonderd woningen in Bedum en Winsum

Zo moeten in Bedum en Winsum de komende jaren tussen de drie- en vierhonderd woningen extra komen. Het gaat om dertig tot veertig woningen per jaar en zowel huur als koop.

Wijken Ter Laan en Munster

In Bedum zijn de afgelopen jaren al negentig woningen gebouwd (wijk Ter Laan) maar dat is te weinig om aan de vraag te doen. In Winsum wordt nog gebouwd in de nieuwe wijk Munster maar ook in dat dorp moet een inhaalslag worden gemaakt. Er wordt in beide plaatsen naar bouwlocaties in het dorp zelf gezocht en als dat niet kan naar kleinschalige uitbreiding.

Adorp, Sauwerd en Zuidwolde

Aangezien Stadjers waarschijnlijk dicht bij de stad willen blijven, wordt ook gekeken naar mogelijkheden in dorpen als Adorp, Sauwerd en Zuidwolde. In Adorp zijn al zestien woningen gepland op het voormalig voetbalveld.

De gemeente wil trouwens ook weer niet teveel woningen bouwen omdat de bevolking vergrijsd en op langere termijn de vraag afneemt.

Starters- en seniorenwoningen in dorpen

Het Hogeland gaat trouwens ook voor eigen inwoners bouwen. Veel mensen willen graag in hun eigen dorp blijven wonen en er is vraag naar ouderen- en starterswoningen. Zoutkamp roept al jaren om nieuwbouw en in Ulrum is grote behoefte aan seniorenwoningen, zo laat de initiatiefgroep Vitaal Oud weten. Zij wil graag dat er een ouderenhoefje komt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu