Bedum zoekt 4 miljoen voor aanpak 6 scholen

De gemeente Bedum moet op zoek naar 4 miljoen euro voor de versterking van zes scholen in Bedum en Zuidwolde, inclusief tijdelijke huisvesting van leerlingen. De totale kosten zijn 13 miljoen.

De gereformeerde basisschool De Horizon in Bedum kan, zoals het er nu uitziet, bouwkundig worden versterkt. De openbare Togtemaarschool krijgt nieuwbouw aan De Vlijt. Of de St. Walfridusschool en De Regenboog (foto) versterkt worden dan wel gedeeltelijke nieuwbouw krijgen, wordt in de loop van deze maand bekendgemaakt.

Het college staat in de stand dat de vier scholen in ieder geval zelfstandig blijven. Of dat op de huidige locaties zal zijn is nog de vraag. Het scholenplan zoals dat volgende week aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is een plan op hoofdlijnen. Mocht tijdens de uitwerking blijken dat nieuwbouw voor De Horizon toch beter is, dan volgt mogelijk verhuizing naar een andere plek. Dat geldt tevens voor de Walfridus.

Discussie over pand

De twee in Zuidwolde, de openbare R.A. Venhuisschool en cbs De Akker zijn bezig te fuseren tot 't Groenland en die nieuwe organisatie krijgt nieuwbouw op de huidige plek van de Venhuisschool.

De locaties voor de tijdelijke scholen zijn inmiddels ook bekend. Die in Bedum komt ten zuiden van de ijsbaan en in Zuidwolde worden noodlokalen bij De Akker geplaatst. De scholen verhuizen daar om de beurt heen tijdens de aanpak van hun gebouw. Als het aan B en W ligt moet het tijdelijke onderkomen in Bedum in voorjaar van 2016 klaar zijn. Discussie is er nog wel over hoe groot dat pand moet worden.

Alle genoemde schoolgebouwen worden binnen drie jaar niet alleen aardbevingsbestendig gemaakt, ook duurzaam en aangepast aan de eisen van de toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met krimp. De uitvoering per school varieert van 21 tot 52 weken, exclusief voorbereiding.

Bedum is de eerste gemeente in aardbevingsgebied met een grootschalige verstevigingaanpak voor schoolgebouwen.

Nog vier miljoen te gaan

De schoolbesturen en Nationaal Coördinator Hans Alders stemmen volgens B en W in met het plan, zoals het nu voorligt. Er is nog wel overleg over de uitwerking per school.

De NAM betaalt alleen voor versterking van de gebouwen. Van de totale kosten van 13 miljoen is negen miljoen gedekt. De gemeente is in overleg met Alders over de kosten van het duurzaam en toekomstbestendig maken van de gebouwen. Die ontbrekende vier miljoen heeft Bedum zelf niet. De Nationaal Coördinator zegde al toe dit probleem in Den Haag aan te kaarten. Mogelijk komt er ondersteunende financiering van andere ministeries.

Wat er met cbs De Haven in Onderdendam gebeurt is eveneens onduidelijk. De overkoepelende onderwijsorganisatie VCPO wil een fusie met De Regenboog in Bedum, maar de medezeggenschapsraad werkt aan een plan om de school voor het dorp te behouden. Dat moet eind dit jaar klaar zijn.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.