De Groninger Geschiedenis Quiz 2020 bleek voor menigeen een geduchte puzzel, maar er waren ook deelnemers die met achteloos gemak het ene na het andere antwoord invulden. Bijna 250 deelnemers raadden de oplossing: Hendrik Nicolaas Werkman, de kunstenaar die 75 jaar geleden enkele dagen voor de bevrijding werd geëxecuteerd.

Dagblad van het Noorden legde met de Groninger Archieven u voor het vijfde jaar op rij historische hersenkrakers voor uit de roemruchte Groningse geschiedenis, alle voorzien van een passende illustratie. Deze quiz was de afsluiting van de Maand van de Groninger Geschiedenis die vanwege corona online plaatsvond.

Het thema was erfgoed in de breedste zin van het woord: cultureel, immaterieel en industrieel. Van merkwaardige tradities tot gedenkwaardige monumenten.

‘Deze deed je niet zomaar’

Nogal wat puzzelaars lieten ons - veelal via de mail, maar ook middels brieven en ansichtkaarten - weten dat ze een behoorlijke kluif hadden aan de quizopgaven. Of zoals Ien Tuinder-Visscher uit Delfzijl het treffend opmerkte: ‘Dat was een ‘beste’ uitdaging en wel heel leerzaam, deze deed je niet zómaar!’

Wellicht, maar ze vulde alles wel goed in, ook vraag 13. De redactie constateerde met verwondering dat het antwoord op deze vraag onder de deelnemers verschillende versies kende die merkwaardig genoeg wel de juiste letter opleverden.

De vraag in kwestie: Stadse bleekneusjes haalden tot 1982 elk jaar een portie frisse lucht in het fraaie Drenthe op. Duizenden ouders wachtten ze bij terugkomst op. Hoe heette dit jaarlijkse fenomeen waarbij na afloop een – destijds – meer dan bekend lied door de straten schalde en waarvan het laatste couplet uit het oorspronkelijke lied luidde:

Hoevelen aan uit ’t nauw der steden. Naar d’Open zonneschijn. Och, dat ook wij naar buiten reden. Eens in de trein. ’t Gaat aan! ’t Gaat aan! Door bos en heien, In volle vrijheid gaan, En uit de plaag van schrift en leien, Dat lacht ons aan!

Groot vakantiekinderfeest leverde veel variaties op

Het antwoord: Groot vakantie kinderfeest (dat in het diagram aaneen moest worden geschreven). Het resultaat was de letter ‘a’. Maar er bleken dus nogal wat variaties mogelijk: Zomervakantiekinderfeest bijvoorbeeld. Of deze: STVKF Vakantiekinderfeest.’ Maar ook Biovakantiekoloniehuizen, Stadsvakantiekinderfeest en Grote vakantiekinderfeest passeerden de revue.

Onder de deelnemers werden drie boekenbonnen verloot. De twee bonnen van 25 euro gaan naar Jenny Molendijk uit Hoogezand en Marry - ‘prachtpuzzel!’- Heidema uit Groningen. Maar uiteindelijk kan er - Henny Huisman zei het al - maar één de winnaar zijn. De bon van 50 euro is voor de heer Henk Schaart uit Veendam. Naast het goede antwoord, schreef hij: ‘Tijdens het vraag voor vraag oplossen kwam Hendrik Nico in beeld. Ik dacht: het zal toch niet? Mijn voornamen zijn namelijk Hendrik Nico, vandaar.’

‘Prachtige quiz met inventieve vragen! (Helaas?) niet moeilijk...’, schreef een deelneemster uit Loppersum ons.

De redactie slaat volgend jaar keihard terug met een nieuwe geschiedenisquiz.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen