Ben jij bij voorbaat verdacht? Volg hier de Publieksacademie voor de Rechtspraak

Wel eens een verkeersovertreding begaan? Onjuiste informatie verstrekt bij het aanvragen van een toeslag? Nalatig met het betalen van de zorgpremie? Misschien behoor jij dan wel tot een zogeheten risicogroep en wordt u extra in de gaten gehouden.

Tijdens de Publieksacademie voor de Rechtspraak op 8 mei 2019 vertelt mr. Aline Klingenberg, universitair hoofddocent IT-recht, je alles over risicoprofilering: Wat is het precies? Wat betekent het voor u als burger?

Ze gaat in op de algemene privacyregels (AVG): wat is jouw recht als burger, ook als het gaat om het inzien van jouw data, en wat zijn gevolgen van risicoprofilering voor gelijke kansen in de maatschappij?

De etische dilemma's van big data

Informatie Officier van Justitie Henriette Louwes legt vervolgens uit hoe het Openbaar Ministerie gebruik maakt van moderne technieken zoals het gebruik van big data en zelflerende computersystemen (artificial intelligence).

Ook gaat ze in op de ethische dilemma’s die hierbij komen kijken. Bij informatie-uitwisseling kan bijvoorbeeld de privacy in het geding zijn, ook van niet-verdachte personen. Waar eindigt privacy en beginnen verdachte handelingen?

Samen met een collega van de politie zullen concrete voorbeelden worden gegeven van (geanonimiseerde) zaken die zich hebben voorgedaan en de manier waarop data is gebruikt voor de afhandeling.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Video
menu