Jaarlijks wordt meer misdaadgeld afgepakt, maar de rekensom om de winst van een hennepteler te bepalen, blijft een lastige.

De veronderstelling is dat de misdaad zal afnemen als die financieel gezien niets meer oplevert. En niet alleen dat. Een crimineel zonder geld en dure auto verliest ook zijn status.

Donderdag doet de rechtbank in Groningen uitspraak in ontnemingsprocedures tegen vier Groningers die in april 2013 werden veroordeeld wegens witwassen en hennepteelt in Groningen en Friesland. De mannen kregen celstraffen tot 30 maanden opgelegd. De procedure om de verdachten te ‘plukken’ duurde bijna drie jaar. Gezamenlijk zijn de vier aangeslagen voor ruim 1,1 miljoen euro.

Spaarpotjes
Als de rechtbank de vordering toekent, vloeit het geplukte geld in de staatskas. Ontnemingprocedures gaan bijna altijd gepaard met beslagleggingen op bezittingen van de verdachte. ,,Alles wat glimt en van enige waarde is nemen ze mee, soms zelf de spaarpotjes van de kinderen’’, zegt een advocaat.

De berekeningen om de hoogte van de winst te bepalen gaan volgens vaste formules. Hard bewijs is hierbij niet nodig. De winst moet aannemelijk worden gemaakt. Wat opvalt is dat de berekeningen van de rechtbank bijna altijd een lagere winst opleveren. Zo werd in 2014 een inwoner van Leek aangeslagen voor 1.458.801,99 euro, een recordbedrag in Groningen. De rechtbank rekende het na en kwam uit op 254.486,50 euro. Nog steeds veel geld, maar toch.

Crimineel zonder geld en dure auto verliest ook zijn status

Foutjes
Dat de rekensommen lastig zijn, bleek ook vorige week . De politie had berekend dat een verdachte hennepteler uit Meeden ruim 400.000 euro zou hebben verdiend. De officier van justitie ontdekte tijdens de voorbereiding van de strafzaak dat de politie een paar foutjes had gemaakt. Het bedrag moest 30.000 euro zijn.

Een Groningse ondernemer, tevens teler, verklaarde eens in de rechtszaal dat zijn hennephandel alleen maar geld had gekost. Dat hij 100.000 euro zou hebben verdiend was te mooi om waar te zijn, sprak hij. Volgens de man wekt het Openbaar Ministerie met de hoge ontnemingsbedragen ten onrechte de indruk dat er veel geld met hennepteelt wordt verdiend. Gevolg: nog meer mensen gaan hennep telen. Het werkt dus averechts.

De winst wordt berekend aan de hand van een aantal factoren. Bij een inval wordt het aantal hennepplanten geteld. Potten met alleen aarde tellen ook mee. Vervolgens wordt uitgezocht hoe vaak er is geoogst. Is het stroomverbruik op het adres al een jaar extreem hoog, dan zijn vijf oogsten mogelijk. Ook de gebruikte koolstoffilters kunnen informatie geven over de duur. Het uiteindelijke aantal planten wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde opbrengst per plant: 28,2 gram aan hennep, vastgesteld door het TNO. En dat maal drie à vier euro, de inkoopsprijs aan de achterdeur van de koffieshop.

Mislukte oogst
Vijf keer honderd hennepplanten oogsten kan al zo’n 50.000 euro bruto opbrengen. De kosten mogen van de bruto winst worden afgetrokken. Het gaat dan om investeringskosten en de inkoop van de planten. De energiekosten vormen geen aftrekpost, omdat de stroom bijna altijd wordt gestolen. Een enkele keer mocht een teler ook de beveiligingskosten van de winst aftrekken: een oogstklare hennepkwekerij is immers ook voor dieven (rippers) goud waard.

In de rechtszaal zeggen telers vaak dat veel hennepoogsten te zijn mislukt. Gaan de rechters in die opvatting mee, dan scheelt dat een slok op een borrel voor de hennepteler.  

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen