Na een heftig debat in de gemeenteraad van Pekela besloot het college van burgemeester en wethouders het voorstel voor de zogenaamde ‘Regionale Energietransitie’ (RES) in te trekken.

De RES is een plan van alle gemeenten, de provincie en de twee waterschappen in Groningen. Er staat in waar hoeveel energie duurzaam wordt opgewekt in 2030. Bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen en wat de ambities voor de toekomst zijn. Alle regio’s in Nederland maken zo’n RES.

Onder meer de PVV en de SP zijn het vertrouwen in de hogere overheidsorganen en commerciële partijen volledig kwijt als het over de energietransitie gaat. Zij vrezen dat de RES een vehikel wordt voor anderen om te bepalen wat er op het grondgebied van Pekela gebeurt, bleek uit een chaotisch debat.

'Juist zeggenschap over zonne- en windparken'

PVV-fractievoorzitter Arthur van Dooren: ,,We worden omsingeld door windmolens. Daar hebben we nul over te zeggen gehad.’’ Daarmee doelt hij op het windmolenpark bij de N33 en het windmolenpark Drentse Monden/Oostermoer langs de provinciegrens met Drenthe. Volgens de partij is de RES achter gesloten deuren opgesteld met mensen die er een financieel belang bij hebben dat er windmolen- en zonneparken worden gebouwd.

Hij diende een motie in die opriep om de RES te verwerpen. Dankzij de SP en het CDA vond hij daarvoor een meerderheid.

Voordat het tot stemming kwam, stelde wethouder Jaap van Mannekes voor het besluit uit te stellen zodat het college het voorstel beter kan verwoorden.

‘College probeert het erdoor te drukken’

Volgens het college zorgt het accepteren van de RES er namelijk juist voor dat er afspraken worden gemaakt en dat er regionaal duidelijkheid komt. Van Mannekes hecht er belang aan dat de provincie ook deel uitmaakt van de plannen. Dat zorgt er volgens hem voor dat juist voorkomen kan worden dat anderen energieprojecten opzetten in de gemeente. Bovendien blijft de gemeente zo aan de onderhandelingstafel zitten.

Een meerderheid van de gemeenteraad vond het goed dat het voorstel werd ingetrokken en herschreven om op een later tijdstip opnieuw behandeld te worden. De SP en PVV stemden daar tegen. Van Dooren: ,,Dit is verre van chic. Als het college ziet dat ze geen meerderheid krijgt, probeert ze op deze wijze het er toch doorheen te drukken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen