Bestuur grijpt in bij Buitenschool

Onderwijsbestuur O2G2 neemt maatregelen om de rust op de Groninger Buitenschool te laten terugkeren.

De grootste problemen op de school zijn volgens schoolbestuurder Theo Douma van O2G2 veroorzaakt door de verstoorde relatie tussen ouders, de vorige directeur en externe partijen. ,,Dat was voor ons reden de directeur op betaald verlof te sturen en een interim-directeur aan te stellen.’’

‘Vertrouwen moet groeien’

Het bestuur stelde een onderzoek in en presenteerde maandag de resultaten aan het team en kritische ouders. Daaruit volgt een aantal maatregelen. De school wil ouders meer betrekken bij het onderwijs en de zorg aan de kinderen. Een ander kritiekpunt van de ouders is het grote aantal begeleiders in de klas, maar daar is bij deze kinderen nauwelijks aan te ontkomen, zegt Douma. ,,De Groninger Buitenschool is een school voor langdurig zieke kinderen. Sommigen hebben individuele ondersteuning nodig. Als andere kinderen daar last van hebben, moeten we naar oplossingen zoeken.”

Ouders hebben goede hoop dat de situatie verbetert. ,,Maar het is eerst zien en dan geloven’’, aldus een van hen. ,,Vertrouwen moet groeien.’’

‘Intensieve samenwerking’

Verontruste moeders trokken bij deze krant aan de bel over de Groninger Buitenschool omdat zij vinden dat er te weinig deskundigheid is. Sommigen hielden hun kinderen voor langere tijd thuis. Ouders en een onderwijsconsulent deden een melding bij de Onderwijsinspectie. Een arts en een leerplichtambtenaar dienden een klacht in bij O2G2.

De Algemene Onderwijsbond (Aob) zegt dat schoolbestuur O2G2 jarenlang verzuimde goed beleid te voeren voor het speciaal onderwijs. ,,Ze wilden reorganiseren en dat is niet gelukt’’, aldus Hayo Bohlken. Zaterdag schreef deze krant dat vier scholen voor het speciaal onderwijs in Groningen gaan fuseren: de Groninger Buitenschool, de Mytylschool, Van Lieflandschool en Bekenkampschool. Douma geeft aan dat er geen sprake is van een fusie maar van een ‘intensieve samenwerking’. ,,We streven naar een specialistisch onderwijsinstituut waarbij deze scholen nauw samenwerken.’’ Voor de vier scholen zou op termijn mogelijk wel één bovenschoolse directeur worden benoemd.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.