Beveiliging in winkelcentrum Pekela blijft

FOTO ARCHIEF DVHN

De extra beveiliging in winkelcentrum De Helling in Oude Pekela blijft gehandhaafd als het aan het college van burgemeester en wethouders van Pekela ligt.

Burgemeester Jaap Kuin wil met de winkeliers in het centrum overleggen hoe zij tegen continuering van de inzet van beveiligers aankijken. Alle andere maatregelen die werden genomen, nadat asielzoekers voor problemen zorgden, zijn inmiddels opgeheven.

Terugdraaien

Extra politietoezicht is teruggedraaid, cameratoezicht bij het azc is stopgezet en ook de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren is op een lager pitje gezet. Vanaf de jaarwisseling geldt ook het verbod op alcohol nuttigen op straat in het centrum niet meer.

Kuin nam in overleg met politie, justitie en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aantal maatregelen om de onrust in Oude Pekela weg te nemen. Er was commotie ontstaan, omdat asielzoekers veel diefstallen pleegden en mensen zouden zijn lastig gevallen. Het aantal asielzoekers in het azc werd teruggebracht van vijfhonderd naar tweehonderd.

‘Geen hoera-gevoel’

,,Direct na die maatregel is het ook rustig geworden”, weet Kuin. ,,Maar ik heb over de toen genomen maatregelen nog steeds geen hoera-gevoel, maar ze hebben effect gesorteerd. Het klimaat is nu ook veel positiever.”

Met het COA gaat Kuin nu in gesprek om te praten over de toekomst van het azc in Oude Pekela. ,,Blijft het bij een bezetting van tweehonderd of gaan we weer opschalen. Zo ja, welke bewoners komen er dan weer in?”

Kuin wil absoluut geen asielzoekers uit veilige landen in Oude Pekela. ,,Die horen niet in Oude Pekela, zoals ook minderjarige asielzoekers niet meer welkom zijn. Wij willen het liefst gezinnen onderdak bieden, maar we gaan met het COA praten welke mensen we hier gaan opvangen.”

Geen burgerwacht

De gesprekken over een nieuw te bouwen azc zijn stopgezet. ,,Dat heeft ook te maken met de nieuwe ontwikkelingen op gebied van asielbeleid. De instroom is veel kleiner.”

Van een georganiseerde burgerwacht is tot dusver ook geen sprake. ,,Wij hebben als voorwaarde dat ze een stichting vormen”, zegt Kuin. Hij zegt nog wel af en toe contact met de woordvoerder van deze groep te hebben. ,,Maar het is nu rustig, dus zo’n burgerwacht is ook niet nodig. Maar we blijven in gesprek.”

menu