'Bevingsgeld' voor natuurproject Midwolda

De Ennemaborg in Midwolda. Foto: Archief Duncan Wijting

Drie ton uit het Nationaal Programma Groningen wordt bestemd voor een project voor natuurinclusieve landbouw in de Midwolder Bouwten bij Midwolda.

Het is een gezamenlijk project van de provincie, de Rijksuniversiteit Groningen, LTO, het agrarische collectief ANOG uit Oost-Groningen en Het Groninger Landschap. De duur is zes jaar. Doel is meer ervaring op te doen met natuurvriendelijke landbouw.

Het geld wordt gebruikt voor een proef op het akkergebied naast de Ennemaborg. Daarvoor wordt de grond in vijf stukken opgedeeld. Die worden ingezaaid met rode klaver, zomertarwe, haver, veldbonen en aardappelen. De percelen wisselen vervolgens elk jaar, zodat na vijf jaar op elk stuk grond eenmaal een van de genoemde gewassen is geteeld.

Ruige stalmest

De gewassen worden natuurvriendelijk verbouwd. Dat wil zeggen dat er ruige stalmest wordt gebruikt voor de bemesting en dat de stoppels niet onder worden geploegd, maar blijven staan. Op die manier wordt het bodemleven ontzien en krijgt de biodiversiteit een impuls. Behalve naar de bodem wordt er overigens ook gekeken naar de opbrengsten.

Het Nationaal Programma Groningen is een fonds van het Rijk met daarin 1,15 miljard euro. Het geld is bedoeld voor het stimuleren van de leefbaarheid en de economie in het aardbevingsgebied. In het voorjaar werd de eerste 70 miljoen euro toegekend aan 38 verschillende projecten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen