Bevolking pleit voor kaarsrechte N33

Een alternatief tracé voor het verdubbelen van de N33 tussen de A7 en Appingedam voorziet in een kaarsrechte weg: overzichtelijk, veilig en ook nog eens korter en dus goedkoper.

Vanuit de bevolking is dit tracé aangedragen als mogelijkheid om de N33 tussen Noordbroek en Appingedam te verdubbelen. Het besluit daarover is al genomen, het geld (100 miljoen euro) beschikbaar en momenteel wordt gestudeerd op het best denkbare tracé.

Website
De provincie wil de N33 over de huidige route verdubbelen, Rijkswaterstaat zou er de voorkeur aan geven om de bocht ter hoogte van het bedrijventerrein Fivelpoort uit de weg te halen (tracé B). Bewoners willen de weg verder naar het oosten verleggen. Dan loopt de weg in een rechte lijn vanaf het Eemskanaal (Eelwerderbrug) naar het knooppunt Noordbroek. Dit voorgestelde tracé is 2,5 kilometer korter dande bestaande route.

Dat staat te lezen op www.n33dubbelveilig.nl. Deze website is een initiatief van een groep inwoners van Siddeburen, Appingedam en Delfzijl, alsmede van aanwonenden van de huidige N33. De initiatiefnemers menen een lichte voorkeur te zien van Rijkswaterstaat voor tracé B. Daarin wordt de bocht ter hoogte van het bedrijvenpark Fivelpoort rechtgetrokken. Zo wordt de weg 1,5 kilometer korter, maar loopt wel vlak langs Tjuchem. In het alternatief van de bewoners loopt de weg tussen Tjuchem en Meedhuizen door.

Veiliger
Groot voordeel ten opzichte van de huidige N33 is dat het volkstracé, vergeleken met het voorkeurstracé van Rijkswaterstaat, verder van de bebouwing van Siddeburen en Tjuchem ligt. Er is minder geluidshinder, terwijl de weg overzichtelijker blijft en daardoor veiliger is. Ook blijft de ontsluiting van Steendam (Schildmeer) via de Geerlandseweg behouden.

Het door n33dubbelveilig voorgestelde tracé voorziet in ongelijkvloerse kruisingen en op- en afritten. Doordat er geen rotondes worden aangelegd blijft de situatie overzichtelijk en veilig. Dit tracé ligt verder van Siddeburen waardoor er minder verkeersstromen op één punt bij elkaar komen.

Hinder
Het volkstracé is zonder enige hinder voor de huidige N33 aan te leggen. Door een helemaal nieuwe weg aan te leggen is deze gedurende 25 jaar goedkoper in onderhoud. Na de aanleg kan de grond waarop de N33 ligt teruggegeven worden aan de natuur of aan de landbouw.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.