Bewoners langs de 4300 meter lange spoorbaan tussen Winschoten en Scheemda, die in 2024 wordt verdubbeld, mogen nu al meedenken over de groenzone en andere inrichting.

Volgens projectleider Tjeerd Postma van de Wunderline loopt de provincie met de inspraak voorop op de nieuwe Omgevingswet.

De verdubbeling voorkomt dat treinen straks op stations op elkaar moeten wachten en de dienstregeling in het honderd loopt. Het is de bedoeling dat de verdubbeling voor de opening van de Friesenbrücke klaar is. Die staat volgens Postma ook nog steeds voor 2024 gepland.

Verbreding

Voor de Wunderline is de verbetering van het traject tussen Hoogezand en Zuidbroek al aanbesteed. Daar wordt de spoorbaan verstevigd, de beveiliging aangepast en komen nieuwe wissels waar treinen sneller doorheen kunnen rijden.

Prorail is al begonnen met het ontwerpen van de verdubbeling, waar een nieuw bestemminsplan voor nodig is. De spoorbaan wordt aan de noordkant verbreed. Zo’n 1100 bewoners uit de omgeving krijgen informatie over de plannen en een uitnodiging voor een bijeenkomst in mei. Met zo’n 70 direct aanwonenden gaat de provincie persoonlijk in gesprek.

Zo’n dertig adressen liggen pal naast het spoor. ,,Ook op die plekken moet de verdubbeling zo min mogelijk overlast veroorzaken en er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien. We ontkomen hier en daar niet aan het kappen van bomen en weghalen van struiken. Samen met de bewoners en het waterschap willen daar een zo mooi nieuw ontwerp voor maken’’, zegt Postma.

Raildempers

Er is volgens hem vooralsnog geen geluidswering gepland. ,,Uit de eerste berekeningen blijkt dat we met raildempers het geluid voldoende beperken.’’ Volgens Postma lag er dubbelspoor tot de Duitsers de staven in de oorlog nodig hadden voor het maken van oorlogstuig. Op dezelfde plaats terugleggen, is er niet bij. ,,Er zijn nu allemaal nieuwe richtlijnen voor de afstand tussen de sporen, de taluds en een schouwpad.’’

De spoorlijn werd in 1868 aangelegd als internationale spoorverbinding vanuit Harlingen. Jarenlang was de spoorverbinding tussen Amsterdam en Hamburg het snelst via Winschoten en Groningen. De rechtstreekse trein naar Bremen werd in de jaren 80 wegbezuinigd en keert terug in de plannen van de Wunderline.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen