Negenentachtig eigenaren van recreatiebungalows op De Leine in Kropswolde claimen te samen 2.670.000 miljoen euro (ieder 30.000 euro) waardevermindering bij de gemeente Midden-Groningen.

Namens de coöperatie Recreatie-Bungalowpark De Leine heeft het Groningse PlasBossinade Advocaten een aangetekende brief naar het college van B en W en de gemeenteraad van Midden-Groningen gestuurd.

Midden-Groningen gaat met ingang van het tweede kwartaal van 2021 illegale bewoning van recreatiebungalows op De Leine aanpakken. Tweeëndertig huishoudens moeten ander onderdak zoeken.

Eigenaren lijden forse schade

,,Als gevolg van onrechtmatige besluitvorming van uw rechtsvoorganger, de gemeente Hoogezand-Sappemeer over het al dan niet toestaan van permanente bewoning op De Leine, lijden de eigenaren van de woningen forse schade’’, aldus advocaat Robert van der Velde. ,,Het gaat om een bedrag van minimaal 30.000 euro per woning, zodat de totale schade tenminste 2.670.000 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2017, zal bedragen.’’

Eigenaren van de woningen stellen de gemeente voor dit bedrag aansprakelijk. De schade zou het gevolg zijn van fouten en onjuistheden bij eerdere besluitvorming. Van der Velde betoogt dat de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer in de raadsvergadering van 4 juli 2016 heeft vastgesteld dat permanente bewoning op De Leine in principe mogelijk moet zijn.

Vrijwel alle seinen op groen

,,Permanent wonen zou niet van significante invloed (negatief noch positief) zijn op bungalowpark De Leine. De conclusie was gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van onder meer adviseurs van BugelHajema en de jurist van de gemeente. In 2016’’, schrijft de advocaat, ,,stonden vrijwel alle seinen op groen voor het toestaan van permanente bewoning Er was slechts één belemmering.’’

De ene hobbel bleek de geluidsruimte. Permanente bewoning toestaan zou ertoe leiden dat de bedrijven Allround Watersport Meerwijck en De Rietzoom minder geluid zouden mogen maken (‘onaanvaardbare beperking van de geluidsruimte’) , oordeelde de gemeenteraad op 1 mei 2017.

Aannames en kengetallen van ambtenaren

,,Enkel en alleen vanwege de geluidsruimte van deze bedrijven heeft de gemeente besloten om permanente bewoning van De Leine niet toe te staan’’, schrijft de advocaat. ,,De geluidsconclusie was gebaseerd op geluidsonderzoeken en aannames en kengentallen van gemeenteambtenaren.’’

Volgens Van der Velde heeft nieuw geluidsonderzoek aangetoond dat er bij een juiste naleving van de geluidsvoorschriften door de Rietzoom en Allround Watersport géén sprake is van een beperking van de geluidsruimte voor deze bedrijven wanneer op De Leine permanent gewoond mag worden.’’

Permanente bewoning had moeten worden toegestaan

Van der Velde redeneert dat wanneer in 2017 de huidige en juiste geluidsgegevens bekend waren geweest, de gemeente destijds had moeten vaststellen dat er ‘geen akoestische bezwaren’ waren tegen permante bewoning. ,,Omdat geluid destijds het enige obstakel was, had dat geleid tot het toestaan van permanente bewoning.’’

,,Nu dat niet is gebeurd hebben cliënten schade geleden’’, besluit Van der Velde. ,,Op basis van onzorgvuldige besluitvorming is hen in 2017 de planologische mogelijkheid van permanente bewoning en de daarmee samenhangende waardestijging (minimaal 30.000 euro per woning).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen