Bij de politie moet wel wat gebeuren. Maar wat?

Grote werkdruk bij de politie tegenover overcapaciteit bij diezelfde politie in Noord-Nederland. Voorzitter van de ondernemingsraad Edwin Jongedijk legt uit hoe dat komt.

De werkdruk wordt door iedereen binnen de politie als groot ervaren, terwijl in Noord-Nederland juist sprake zou zijn van overcapaciteit van zo’n 300 politiemensen. Is dat wel met elkaar te rijmen?

,,De twee zaken zijn een uitvoeisel van de reoganisatie waarbij de Nationale Politie is gevormd. Op voorhand is daarbij een formatie toegekend ,Het is een heel technisch verhaal, maar het komt er op neer dat je in de knoei komt wanneer er te veel mensen werken. Maar dit betekent niet dat er nu een acuut probleem is. Aan de reductie hangt niet echt een termijn. Uiteindelijk is het budget niet toereikend. Dus er moet wel wat gebeuren.’’

Aan welke maatregelen moet dan gedacht worden?

,,Ik wil daar niet op vooruitlopen want het is niet te voorzien hoe de techniek zich de komende jaren ontwikkelt. Hoe pakt de verdere digitalisering van de opsporing uit? Wat zijn de gevolgen voor de politieorganisatie? Het zijn vragen waar niet direct een antwoord op is, dus je kunt nog geen conclusies trekken. Je ziet wel dat die ontwikkelingen razendsnel gaan. Dat bepaalt uiteindelijk hoe de bedrijfsvoering er precies uitziet.’’

Maar toch werken bij de politie in Groningen, Drenthe en Friesland in totaal een paar honderd mensen teveel......

,,Op bepaalde plekken – bijvoorbeeld in ondersteunende functies – is juist sprake van onvoldoende capaciteit. Op andere plekken is inderdaad op papier sprake van overcapaciteit. ,,Maar je kunt niet zomaar met mensen schuiven om die scheefgroei tegen te gaan. Je hebt te maken met hun rechtspositie. We zoeken naar mogelijkheden om onderbezette plekken op te vullen met collega’s die uit de overbezetting komen.’’

Binnen de eenheid Noord Nederland werken relatief veel ouderen, die van bepaalde werkzaamheden zijn vrijgesteld. Voert dat de werkdruk verder op?

,,Politiemensen vanaf 55 jaar oud hebben zoveel zware jaren achter de rug, dat ze op verzoek gevrijwaard worden van bijvoorbeeld nachtdiensten. Nu geven mensen vrijwillig aan dat ze heus nog wel eens een nachtdienst willen draaien, maar liever niet meerdere dagen achter elkaar. Er zijn genoeg fitte ouderen die willen bijspringen. We moeten kijken hoe de regels nu nageleefd worden, wat in de toekomst noodzakelijk is en hoe je zo doelmatig mogelijk werkt. Daarom zeggen wij ook als ondernemingsraad dat we niet op voorhand instemmen met minder mensen. Uitgangspunt blijft dat de burgers geen last mogen hebben van de problemen waarmee de politie kampt.’’

Hoe kan het dat bij de eenheid Noord-Nederland bovengemiddeld veel ouderen werken?

,,Dat juist hier bovengemiddeld veel ouderen werken komt door het feit dat veel agenten die van de Politie Academie komen, met werken beginnen in de Randstad. Daar zijn domweg de meeste vacatures. Veel van die mensen gaan op een gegeven moment in hun leven terug naar de omgeving waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dus terug naar het Noorden, of naar andere delen van Nederland. Hierdoor is in de Randstad juist sprake van minder vergrijzing.’’

Reactie Den Oudsten

Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, ‘snapt’ dat de noordelijke politie ongeveer 300 agenten boven sterkte ligt. Vijf jaar geleden is die sterkteverdeling landelijk afgesproken. Dat de doelstelling niet is gehaald, betekent volgens hem niet dat de noordelijke politie van de ene op de andere dag 300 agenten kan inleveren. ,,Dat moet gebeuren in een reeks van jaren.’’

Hij vindt in elk geval dat de ‘vitale functies’ van de politie overeind moeten blijven. Als voorbeeld noemt hij de recherche. Personeelsreductie zal wat hem betreft vooral moeten komen uit agenten op straat. ,,Dat kan het beste via natuurlijk verloop. Dat is ook mogelijk, want het noordelijke corps is relatief vergrijsd.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.