Boer in Noord-Nederland moet groener worden

Het graan wordt geoogst in Termunten. Foto archief Jan Zeeman

Boeren in Noord-Groningen en Noord-Friesland gaan bij hun bedrijfsvoering meer rekening houden met biodiversiteit en het klimaat. Dat is afgesproken in een donderdag gepresenteerd Actieplan.

Het plan voor de ‘noordelijke kleischil’ is onderdeel van de in 2019 gesloten Regiodeal Natuurinclusieve landbouw, een samenwerking van de drie noordelijke provincies, het ministerie van Landbouw en boerenorganisaties.

In het plan worden manieren verkend om groener te werken. Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit van de bodem beter wordt en er ruimte komt voor andere teelten. Het gebruik van landbouwgif moet verder omlaag, terwijl de hoeveelheid kunstmest eveneens naar beneden moet. Boeren moeten meer samenwerken en kennis uitwisselen. In de toekomst halen agrariërs niet alleen een inkomen uit de producten die ze verbouwen, maar ook uit het beheer van het landschap.

Vergroening

Veel boeren zijn trouwens al volop bezig zijn met de vergroening. Er wordt minder geploegd en vaker gebruik gemaakt van groenbemesters. Ook doen veel boeren mee met de collectieven, die zorgen voor agrarisch natuurbeer en bijvoorbeeld stroken met bloemen inplanten voor vogels en insecten.

Voor de Regiodeal, die loopt tot 2023, is 20 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld willen de plannenmakers in acht verschillende gebieden in Noord-Nederland aan de slag. De noordelijke kleischil in Groningen en Friesland is er één van. De helft van de gewassen daar bestaat uit grasland, terwijl twintig procent bestaat uit aardappelen en een even groot deel uit graan. Jaarlijks stopt er een flink aantal boeren, waardoor de overblijvende bedrijven steeds groter worden.

Medeschuldig

Grote partijen in de landbouw, zoals Rabobank en Friesland Campina zijn niet bij het plan betrokken. Rabobank erkende vorige maand nog medeschuldig te zijn aan de problemen in de Nederlandse landbouw en kondigde aan te zullen werken aan oplossingen. ,,We spreken in andere verbanden wel met die organisaties’’, zegt de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer.

Veel boeren vragen zich wel af of er goede verdienmodellen zijn in de circulaire landbouw. ,,Gaat de consument het betalen? Of gaat het lopen via de belastingen? Als het ene spoor niet lukt, dan moet het via het andere’’, zegt Gerben Stellingwerf van Collectief Midden-Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen