Boeren bang voor plan waterberging

Enkele boeren in het Zuidelijk Westerkwartier vrezen de plannen van provincie en waterschap Noorderzijlvest voor de aanleg van een waterberging in dit gebied.

Met name boeren in Lucaswolde (gemeente Marum) en omgeving die hun bedrijven uitoefenen in de Wemerpolder, zijn niet gerust. Ze zijn bang dat hun bedrijfsvoering ernstig in de knel komt wanneer hun landerijen gemiddeld eens in de tien jaar onder water kunnen komen te staan.

Een van de bezwaarde boeren is Jan Visser, die aan de Hooiweg zit. Hij houdt op 12,5 hectare land zo’n 125 melkkoeien. ,,Als de plannen zoals die nu aan ons zijn gepresenteerd, doorgaan kan op gezette tijden 7,5 hectare onder water komen te staan. Van de gebiedscommissie die de plannen namens waterschap en provincie uitwerkt, hoor ik dat ik eventuele schade in dat geval kan claimen. Maar ik voel helemaal niet voor zo’n juridisch steekspel.’’

Alternatief plan

Samen met zijn buurman diende Visser een alternatief plan in. ,,Wij hebben bepleit om de nieuw aan te leggen dijk voor de waterberging op te schuiven in zuidelijke richting. In dat geval komt natuurgebied van Staatsbosbeheer eens in de zoveel tijd onder water te staan. De gevolgen zijn in dat geval veel minder ernstig’’, menen zij.

De gebiedscommissie heeft de ingediende alternatieven inmiddels verwerkt tot keurige schetsplannen. Secretaris Ernst-Jan Cornelius van de gebiedscommissie laat weten dat de alternatieven op dit moment op hun merites worden beoordeeld. Hij verwacht dat de uitslag hiervan bekend wordt in september.

Als de alternatieven worden afgewezen, opteren boer Visser en zijn collega’s voor ruil van landerijen. ,,In dat geval staan wij onze gronden af om onze bedrijfsvoering te verplaatsen naar elders.’’ Gras dat langdurig onder water is komen te staan, is volgens Visser een seizoen lang niet geschikt voor consumptie door koeien. ,,Dan zit je ’s winters dus zonder voer en moet je voer van elders betrekken. En waar moeten wij dan onze koeien beweiden? Ik lever mijn melk aan Friesland Campina. Die ziet me aankomen met zulke problemen.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.