Boeren in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bang voor nog meer procedures na uitspraak van Raad van State

Boeren staan met hun tractoren op het Malieveld om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Foto archief ANP/ Koen van Weel

Minister Carola Schouten van Landbouw moet de adresgegevens van tien boerenbedrijven in Noord-Nederland bekendmaken die een melding deden in het kader van de stikstofwetgeving.

Dat heeft de Raad van State bepaald. Het gaat om boeren in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Om de gegevens was gevraagd door de milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB).

Tussen 2015 en 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot geen vergunning nodig. Bedrijven konden met een melding volstaan.

MOB vroeg de minister om alle PAS-meldingen die in deze periode zijn gedaan openbaar te maken om zo een volledig beeld te krijgen van de stikstofuitstoot. De minister heeft zo’n 3.500 meldingen openbaar gemaakt, met uitzondering van de locatiegegevens.

LTO is fel tegen het openbaar maken van de adresgegevens. “We hebben ons tot en met de hoogste rechter verzet tegen publicatie van deze gegevens omdat de persoonlijke levenssfeer van ondernemers en hun gezinnen hiermee wordt geschonden. Het is erg teleurstellend dat de Raad van State dat anders ziet,” zegt Trienke Elshof, voorzitter LTO Noord Regio Noord.

Procederen

“We zijn bang dat MOB deze gegevens gebruikt om tegen boeren te procederen. Deze PAS-melders hebben op dit moment geen passende vergunning, terwijl ze altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld.''

,,Minister Schouten heeft ook toegezegd de situatie te legaliseren. Deze uitspraak onderstreept de noodzaak daarvan. Boeren hebben, net als iedere Nederlandse burger, recht op de bescherming van persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking van gegevens vergroot de onzekerheid waar veehouders sinds de val van het PAS al onder gebukt gaan,” aldus Elshof.

Sabotage

Volgens de Raad van State hoeft Schouten de emissiegegevens niet openbaar te maken als de veiligheid van bedrijven daardoor in het geding komt of als daarmee sabotage wordt voorkomen.

Maar daar moeten dan wel concrete aanknopingspunten voor bestaan. De enkele vrees daarvoor is onvoldoende, vindt de Raad. ,,De minister heeft niet aannemelijk gemaakt dat de tien bedrijven waar het in deze uitspraak om gaat, in de gevarenzone belanden als hun locatiegegevens openbaar worden gemaakt.’’

Er zijn alleen al in Groningen 233 boeren die geen natuurbeschermingsvergunning hebben. Ze hoefden destijds ook geen vergunning aan te vragen voor de uitstoot van stikstof, maar alleen een melding te doen. Die situatie veranderde twee jaar geleden drastisch nadat de Raad van State een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Economie
menu