Boeren gesteund bij Lauwersmeerproef

Er worden maatregelen getroffen bij boeren die hinder kunnen ondervinden van een proef met de verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer.

Gedacht wordt aan noodpompen en gemaaltjes voor extra afwatering richting Lauwersmeer. De provincie wil te allen tijde voorkomen dat landbouwers schade lijden aan gronden en gewassen. Dat gebeurt als onder extreme weersomstandigheden te weinig water kan worden gespuid in het Lauwersmeer.

Bezorgd

Woordvoerder Matthé ten Wolde van de provincie Groningen zegt dat tientallen boeren in Friesland bezorgd zijn over het tijdelijk verhogen van het waterpeil met 40 centimeter. Volgens het ministerie van Economische Zaken is die verhoging van zes weken in februari en maart nodig om het Europees beschermde Natura 2000-gebied effectiever te beheren. De provincie stemde afgelopen week in met het beheerplan van staatssecretaris Martijn van Dam en voert de benodigde natuurmaatregelen uit. Landbouworganisatie LTO Noord reageerde getergd en wil de garantie dat boeren niet de dupe zijn van de proef.

Natuur- en milieuorganisaties pleiten al jaren voor tijdelijke verhoging van het waterpeil om verruiging van het landschap te voorkomen. Op dit moment overwoekeren struiken en bomen waardevolle en bijzondere gebieden. De kuddes Schotse Hooglanders en konikpaarden kunnen er niet tegen grazen, waardoor slikachtige oevers en rietmoerassen verdwijnen. Voor vogelsoorten wordt het gebied daardoor minder aantrekkelijk.

‘Onrust’

Loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van waterschap Noorderzijlvest probeert de bezorgdheid van de landbouwers weg te nemen. ,,Bij extreme weersvoorspellingen kunnen we de proef direct afbreken. Dan trekken we aan de noodrem en worden de sluizen opengezet.’’ Luitjens kent de zorgen van landbouwers aan de andere kant van de provinciegrens. ,,Er is onrust. We trekken op met de collega’s van Wetterskip Fryslân en hebben bedongen dat de proef maximaal zes weken duurt en dat we op eigen gezag desgewenst ingrijpen’’

Volgens de loco-dijkgraaf zijn de waterschappen bij dit experiment nog steeds aan de bal. ,,De provincie moet nog een watervergunning aanvragen bij het waterschap. Natuurlijk kijken we kritisch naar de veiligheid en ook de belangen van de boeren.’’

Om die reden is de peilproef in het Lauwersmeer, zo benadrukt Luitjens, nog geen gelopen race. De provincie is alvast bezig een lijst op te stellen van bezorgde landbouwers die thuis worden bezocht. ,,Dat gebeurt in samenspraak met LTO Noord. We begrijpen dat ze zullen uit gaan van de slechtste situatie.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.