Botsing boot op Paddepoelsterbrug is niet de eerste rampartij op het Van Starkenborghkanaal

De Wendy Dua ligt klem onder de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Noordhorn. Foto: DvhN/Matthijs Sorgdrager

De botsing van een schip woensdagmiddag tegen de Paddepoelsterbrug in Groningen is niet het eerste ongeval op het Van Starkenborghkanaal, waarbij flinke averij ontstaat. Een overzichtje van de meest recente boot-brug-botsingen.

Het vrachtschip de Andamento voer woensdagmiddag tegen de Paddepoelsterbrug. Zowel het wegverkeer als de scheepvaart zijn gestremd door het ongeluk. Door de aanvaring ligt de brug deels in het water.

Vrachtschip ramt Tafelbrug bij Noordhorn

In oktober vorig jaar ramde het vrachtschip Wendy-Dua de tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Noordhorn . De tafelbrug zakte op het moment van de aanvaring, rond 06.50 uur, juist op het moment dat het lege vrachtschip passeerde. Aanvankelijk leek het erop dat de schipper tegen de brug was aangevaren, maar dat bleek niet het geval te zijn. De brug is nog maar enkele maanden in gebruik. Rijkswaterstaat liet rond het middaguur weten dat de brug weer kon worden bediend. Daarmee konden ook het wegverkeer en de scheepvaart worden hervat. Aan boord van de Wendy-Dua waren vier bemanningsleden. De Wendy-Dua lag urenlang onder de brug bij Noordhorn.

Hongaars schip botst op Oostersluis

In juli 2016 veroorzaakte het Hongaarse vrachtschip Tokai2 grote schade aan de Oostersluis in Groningen toen het met hoge snelheid de brug raakte. Volgens Rijkswaterstaat verklaarde de schipper dat het schip op drift sloeg door een gebroken gaskabel.

Ook Dorkwerderbrug geramd

In diezelfde maand was De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal enige tijd gestremd vanwege een aanvaring door een schip. De brug werd dinsdag door een binnenvaartschip aangevaren, waarna een deel van de stuurhut van het schip te water raakte.

Welgeteld 343 ongelukken, vier doden

Begin dit jaar meldde Rijkswaterstaat dat een reeks maatregelen wil nemen om het grote aantal ‘opmerkelijke’ aanvaringen op de vaarroute Lemmer-Delfzijl terug te dringen. Het Van Starkenborghkanaal maakt deel uit van die route.

Liefst 343 ongevallen deden zich hier in de periode 2006-2016 voor. Een kleine 250 bestaat uit botsingen van schepen op infrastructuur, bruggen en sluizen. De schade aan kunstwerken en remmingswerken loopt in de miljoenen euro’s. Bij botsingen zijn vier doden gevallen.

Vernieuwing van bruggen, beter verkeersmanagement (bediening, communicatie, verkeerstekens) en gedragsverandering van schippers (beroeps en recreatief) moeten de veiligheid vergroten.

Botsing vaak schuld schipper

Van slechts 149 van de 343 aanvaringen is de oorzaak bekend. Het gros daarvan ligt binnen de invloedssfeer van de schippers: stuurfouten, onoplettendheid of technische mankementen. Een klein deel komt voor rekening van Rijkswaterstaat.

Van 194 incidenten is geen oorzaak bekend omdat er geen feitenregistratie heeft plaatsgevonden.

Soms is wel gefilmd, maar zijn beelden niet af te spelen.

Grootste boten schieten niet de grootste bokken

Jaarlijks passeren er zo’n 20.000 beroepsschepen. Dat is een stabiel aantal, maar het tonnage is in tien jaar tijd met 50 procent toegenomen tot gemiddeld 1900 ton laadvermogen per schip. Die groei zet door, maar de vaarweg is daar nog niet overal klaar voor. Het zijn niet de grootste boten die de meeste aanvaringen veroorzaken.

Opvallend is volgens Willem Wouters van Rijkswaterstaat dat er veel aanvaringen zijn geweest met remmingswerken en kunstwerken (bruggen, sluizen, aquaducten) en maar weinig met oevers. Op andere vaarwegen in rijksbeheer is het beeld omgekeerd.

Bochten, onoverzichtelijke passages en veel verschillende bruggen maken de vaarweg tot een moeilijke route. Er zijn 32 heel verschillende bruggen, 4 sluizen en 3 aquaducten.

menu