Waterschap Hunze en Aa’s wil zijn buitendienstlocatie in Veele voor bijna 1,6 miljoen euro ‘verspijkeren’ en verduurzamen. Vooral het energieverbruik moet drastisch omlaag.

Alle gebouwen slopen en vervolgens nieuwbouw plegen was voor het waterschap te gortig. ,,We hebben dat laten onderzoeken, maar nieuwbouw kost circa 4 tot 5 miljoen euro. Die optie hebben we dus snel losgelaten”, legt bestuurder Tjip Douwstra (ChristenUnie) uit.

Bijna vierduizend vierkante meter aan asbest verwijderen

Maar dat het verouderde complex ingrijpend moet worden verbouwd, is voor Douwstra zo klaar als een klontje. ,,Alleen al uit oogpunt van veiligheid voor het personeel willen we bijvoorbeeld de asbestplaten op de daken – bijna 4000 vierkante meter – verwijderen.” Ondanks dat er nog geen wettelijk verbod op asbest daken komt, is het volgens Douwstra wenselijk deze platen te verwijderen.

Het complex in Veele wordt hoofdzakelijk gebruikt door medewerkers van de buitendienst. In 2014 heeft het waterschap de werkplaatsen in Siddeburen en Rolde opgeheven en van Veele het centrale steunpunt gemaakt. Op het terrein staat een kantoor – gebouwd voor de oorlog – , een mechanische werkplaats en een timmerwerkplaats uit respectievelijk 1970 en 1980 en een opslagloods uit 1980. In 1995 vond de laatste grote renovatie plaats. Toen is ook de bodem gesaneerd.

Alleen al het kantoor slurpt 40.000 kuub gas

Nu de coalitie in waterschap Hunze en Aa’s duurzaamheidsdoelstellingen heeft gemaakt, wordt flink doorgepakt. ,,We willen de gasrekening bijvoorbeeld met ruim 90 procent laten dalen. Ook het elektriciteitsverbruik kan en moet naar beneden”, meent Douwstra. ,,Die rekeningen zijn nu fors, omdat de vier gebouwen op het terrein slecht geïsoleerd zijn en uitgerust met verouderde verwarmingsinstallaties.”

Vooral het kantoor slurpt jaarlijks 40.000 kuub gas, gevolgd door de mechanische werkplaats met en verbruik van 25.000 kuub gas. Douwstra denkt dat met het plaatsen van zonnepanelen fors op de energienota kan worden bespaard. Ook het beter isoleren van daken en gevels draagt daaraan bij, alsmede het aanpassen en vervangen van verwarmingssystemen. Als het algemeen bestuur akkoord gaat met het voorstel, verwacht Douwstra snel met de klus te kunnen beginnen. Of het dit jaar lukt om Veele compleet te verduurzamen, betwijfelt hij.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen