Omwonenden komen alsnog in verzet tegen coronahotel Haren

Het vroegere Nescio Hotel fungeert tot komend jaar zomer als quarantainecentrum voor bewoners van noordelijke azc's waar zich een corona-uitbraak voordoet. Foto: Jaspar Moulijn

Omwonenden komen alsnog in verzet tegen het corona-quarantainecentrum dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers eind oktober heeft geopend in het voormalige Nescio Hotel in Haren.

De verenigingen van eigenaren van vier aangrenzende appartementenflats hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Groningen heeft verleend voor het ‘coronahotel’. Tot de zomer mag het COA in Haren maximaal honderd bewoners van noordelijke asielcentra opvangen die mogelijk zijn besmet.

‘Coronahotel hoeft niet dicht, maar moet wel veiliger’

Doel van de bezwaarprocedure is niet om het quarantainecentrum zo snel mogelijk weer dicht te krijgen, benadrukt woordvoerder Frans ten Horn namens de seniore flatbewoners. ,,Wij zijn niet tegen deze opvang. Het gaat ons in allereerste plaats om onze gezondheid en veiligheid. Daarover willen wij hardere garanties.’’

Afspraken die daarvoor zijn gemaakt in de omgevingsvergunning, worden volgens de omwonenden niet goed nageleefd. Zo biedt het hek dat rond het hotel is opgetrokken, geen garantie dat hotelgasten met een mogelijke besmetting niet in de buurt gaan rondzwerven met alle besmettingsrisico’s vandien voor kwetsbare ‘buren’. In november nam een bewoner, afkomstig uit het azc in Ter Apel, de benen. De beveiliging kon hem weer ‘inrekenen’.

Vrees voor komst ‘veiligelanders’ - en overlast

Het betrof volgens Ten Horn een man uit een ‘veilig land’: de categorie asielzoekers die geen aanspraak op een verblijfsvergunning maakt, maar lastig is uit te zetten en ondertussen met agressief en soms crimineel gedrag voor overlast zorgt.

Vooral die groep baart omwonenden zorgen. Zij willen zekerheid dat die groep geen overlast kan geven. Die eis vindt volgens Ten Horn echter tot dusver nauwelijks gehoor. Sowieso laat de communicatie en informatie door COA en gemeente volgens hem sterk te wensen over.

Argwaan groeit: COA en gemeente nemen onze belangen niet serieus

Recente uitspraken van het COA wakkeren de argwaan aan. Het hotel is bedoeld voor bewoners van azc’s waar niet genoeg ruimte is voor quarantaine. Een woordvoerder stelde echter onlangs in deze krant dat ‘er ook andere redenen kunnen zijn’ voor opvang in Haren.

Omwonenden vrezen daarom dat meer ‘lastige’ asielzoekers hun kant op komen. ,,Wij voelen ons misleid. Gemeente en COA nemen onze belangen niet serieus’’, stelt Ten Horn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus