Burgemeester Gerard Beukema trapt eerste raadsvergadering af met toespraak: 'Al drie corona-gerelateerde sterfgevallen in 2021'

Burgemeester Gerard Beukema Foto: Duncan Wijting

Een onrustige jaarwisseling, een kersverse gemeenteraad en corona: met de nieuwe ambtsketen om zijn nek begon waarnemend burgemeester Gerard Beukema de allereerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad met een nieuwjaarstoespraak.

De burgemeester begon met een uiteenzetting over de jaarwisseling. Hij bedankte de politie en hulpdiensten in de gemeente Eemsdelta.

De korpsen in de gemeente rukten tijdens oud en nieuw zeventien keer uit. Beukema stelde het abnormaal te vinden dat er bij de jaarwisseling zoveel inzet van brandweermensen wordt gevraagd voor de pleziertjes van enkele groepen en hij noemde het volstrekt onaanvaardbaar dat er naar politie en hulpverleners geweld wordt gebruikt en met zwaar vuurwerk wordt gegooid. In Appingedam werd tijdens de jaarwisseling de Mobiele Eenheid opgeroepen toen de politie belaagd werd met vuurwerk. Maar die hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.

Drie corona-gerelateerde sterfgevallen in gemeente Eemsdelta

Beukema stond in zijn speech ook stil bij het coronavirus. In de laatste week van het oude jaar voerde de voormalige gemeente Delfzijl de lijst aan met het gemiddeld hoogste aantal positieve testen in de provincie: 409 op 100.000 inwoners. „In dit prille nieuwe jaar vallen er al drie corona-gerelateerde sterfgevallen in onze gemeente te betreuren.”

Op dit moment zijn er geen brandhaarden in het gebied, maar de werkdruk voor hulpverleners is ook in Eemsdelta hoog. Sinds nieuwjaarsdag wordt de druk in Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl verlicht door de inzet van zes militairen.

Net als andere jaren stond Beukema in zijn toespraak even stil bij de bevolkingsdaling in het gebied. De gemeente Eemsdelta is op 1 januari gestart met 45.605 inwoners. Dat zijn er 252 minder dan op 1 januari 2020. In het gebied is al jaren sprake van krimp, onder meer doordat het gebied vergrijst. Dat heeft tot gevolg dat er meer mensen overlijden dan worden geboren.

Adviezen voor de nieuwe raad

De vergadering stond niet alleen in het teken van de speech van de burgemeester. Door de rijen boeketten in de gang en bonbons en Vegter’s rolletjes op de tafels werd meteen duidelijk dat het hier om een feestelijke vergadering ging: tijdens deze eerste raadsvergadering van de gemeente Eemsdelta zijn ook de raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

Beukema had ook tips voor de nieuwe raad. ‘Zet uw beschikbare tijd zoveel mogelijk in met het naar de raadszaal brengen van wat er in de samenleving leeft’, ‘Pas op met sociale media’ en ‘de verschillende werkwijzen en culturen tussen de raden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum moeten worden overbrugd’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen