Busstation Stad veiliger zonder zebrapaden

Bij het nieuwe busstation West in Groningen (bij de Westerhaven) komen bewust geen zebrapaden omdat die schijnveilig zouden zijn.

Busreizigers moeten aan alle kanten de straat oversteken om bij het busstation te komen, maar volgens de gemeente is dat veiliger zonder zebramarkering.

Die zou leiden tot schijnveiligheid omdat er relatief veel oversteekplaatsen vlak bij elkaar liggen. De ervaring leert dat auto's en fietsers de voorrangsregels negeren bij meerdere kort op elkaar liggende oversteekplaatsen met zebra's. Dan stoppen ze alleen nog voor het eerste zebrapad en wordt het daarna gevaarlijk.

In plaats van verschillende zebrapaden komt er rond de bushaltes daarom een speciale weginrichting met rode steentjes. Die zorgt er volgens de gemeente voor dat auto's, fietsers en voetgangers in het gehele gebied rekening met elkaar houden, elkaar de ruimte gunnen, snelheid minderen en hun gedrag aanpassen aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. De oversteekplaatsen worden uniform en herkenbaar ingericht.

Het busstation rond een nieuwe busbaan in het midden van de de A-weg krijgt vier haltes. Het wordt dit jaar aangelegd als alternatief voor de bushalte bij de Der Aa-kerk. De busroutes daar verdwijnen in het najaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen