Cityclub zet streep door kabelbaan

De Groningen City Club zet een streep door de gesprekken over een kabelbaan met het huidige college van burgemeester en wethouders.

In een voor haar doen pittige brief heeft de ondernemersclub dit op het stadhuis bekend gemaakt. Mochten de politieke verhoudingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 anders komen te liggen, dan is een eventuele hervatting van de gesprekken niet uitgesloten.

Fly-over

Het resolute besluit volgt op een in de ogen van de cityclub teleurstellende gang van zaken naar aanleiding van een positief uitgevallen rapport over de haalbaarheid van een fly-over in de stad Groningen.

Om nu verder te kunnen gaan, is een duidelijke uitspraak van het gemeentebestuur gewenst, omdat geinteresseerde investeerders moeten worden gezocht.

Nu die duidelijkheid door het gemeentebestuur niet is geboden, is deze zoektocht heilloos. Zonder medewerking van de gemeente komt het project op slot te staan. ,,Een zeer onaardige, maar wel trefzekere manier om duidelijk te maken dat het college van burgemeester en wethouders de fly-over niet wil'', schrijft waarnemend voorzitter Mark Engberts namens het bestuur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen