Claim van 122 miljoen bij NAM voor waardedaling woningen (update)

Foto: Archief Kees van de Veen

Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) claimt dinsdag 122 miljoen euro bij de NAM. De WAG vordert het bedrag voor ongeveer 5000 deelnemers in de procedure die te maken hebben met waardevermindering van hun woning door gaswinning en bevingen.

De rechtbank Noord-Nederland bepaalde in 2015 dat de NAM aansprakelijk is voor waardedaling van huizen in het bevingsgebied. Die uitspraak is later bevestigd door het Gerechtshof. Stichting WAG heeft laten becijferen hoe hoog het bedrag is waar huiseigenaren recht op zouden moeten hebben.

Juridische knokpartij met de NAM

Volgens voorzitter Lolke Weegenaar van Stichting WAG dreigen de belangen van de inwoners ernstig te worden geschaad. Terwijl Stichting WAG een juridische knokpartij met de NAM heeft, laat het kabinet zich adviseren door de onafhankelijke Commissie Waardedaling. ,,Wij hebben kritiek op de uitgangspunten die deze commissie bij het bepalen van de waardedaling hanteert.’’

‘Commissie Waardedaling ziet het fout’

Met de commissie verschilt Stichting WAG van mening over de grootte van de regio waar de waardevermindering optreedt. De Commissie Waardedaling denkt dat in delen van het gasgebied, waar minder dan twintig procent erkende schademeldingen zijn, het effect op de waarde van de woning niet noemenswaardig is.

De Commissie Waardedaling houdt vol dat bevingen van minder dan 1,8 op de schaal van Richter niet of nauwelijks schade op de woning veroorzaken en dus niet hoeven te worden meegenomen bij het bepalen van de waardedaling. Stichting WAG vindt dit een fout uitgangspunt. Ook kleine bevingen in en aan de randen van het bevingsgebied kunnen schade veroorzaken. Volgens de WAG is het onjuist om deze gebieden links te laten liggen.

Meer inwoners claimen schade

Stichting WAG vindt ook het hanteren van een minimum aantal schademeldingen bij de beoordeling van waardedaling ronduit kwalijk. De afgelopen tijd meldden ineens duizenden mensen hun schade, omdat ze eindelijk enig vertrouwen hebben in de afwikkeling.

Dat heeft te maken met de stuwmeerregeling waarbij gedupeerden 5000 euro krijgen en niet meer hoeven te wachten op opname en beoordeling van schade. Het gevolg kan zijn dat nogal wat dorpen en wijken alsnog zullen uitkomen boven de drempel van twintig procent schademeldingen die de commissie gebruikt.

‘Vergelijking Delfzijl met Terneuzen deugt niet’

Stichting WAG heeft ook kritiek op de vergelijking die de commissie trekt met plaatsen in andere delen van het land. Om bovenstaande redenen sluit de NAM in Delfzijl, dat vergeleken wordt met Terneuzen, stevige waardedaling van huizen door de gasproblematiek uit. Gekeken is naar de hoogte van de onroerend zaakbelasting.

Weegenaar: ,,Dat is te kortzichtig. Zeker als het gaat over wat we sociale erosie noemen. De gaswinning en de bevingen maken het leven in het gasgebied een stuk moeilijker. Hoe slechter het wordt, hoe meer mensen voorzichtig zijn om hier een huis te kopen.’’

Stichting WAG wil een uitspraak van de rechter over de uitgangspunten en de modellen die beide ‘kampen’ hanteren. De modellen zijn een leidraad bij het bepalen van het gebied waar financiele compensatie op van toepassing is. De rechter moet de modellen wegen.

WAG hoopt op onderzoek rechtbank

Stichting WAG schetst de procedure na de vordering van 122 miljoen. De NAM reageert op de vordering waarna de stichting een weerwoord geeft. De NAM mag daar dan weer iets van vinden. Vervolgens draven beide partijen bij de rechtbank op die hen vervolgens vragen stelt.

Op de zitting blijkt vervolgens of de rechtbank de modellen waar beide partijen mee werken, daadwerkelijk heeft onderzocht. ,,Wij hopen dat de rechtbank een deskundige aanstelt die de modellen beoordeelt, zodat het niet blijft bij het simpel afschieten van onze onderzoeken door de NAM.’’

menu