College Stadskanaal moet aandringen op afschaffen verhuurdersheffing

De motie die oproept tot afschaffen van de verhuurdersheffing Foto: DvhN

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal moeten bij het Rijk aandringen op de afschaffing van de verhuurdersheffing. De voltallige raad schaarde zich maandagavond achter een motie van Merlijn Wiersema (CDA).

Woningcorporaties betalen een verhuurdersheffing aan het rijk over de WOZ-waarde van hun sociale huurwoningen. De heffing werd ingesteld ten tijde van de economische crisis om het Rijk te ontzien. Wat bedoeld was als noodmaatregel, is ook nu nog van kracht. Woningcorporaties trokken eerder al aan de bel: zij willen de afdracht liever zelf investeren.

‘Ze weten zelf waar het geld nodig is’

De raad stelt dat de verhuurdersheffing niet ten goede komt aan de transitie naar duurzame woningen en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland. Woningcorporaties hebben simpelweg minder geld om te investeren door de belasting. Het geld komt terecht in de grote schatkist. Den Haag zou de verhuurdersheffing vooral investeren in de Randstad.

„De uitdagingen en kansen in Groningen, dus ook in de gemeente Stadskanaal, zijn anders dan in de Randstad: wij moeten verkrotting tegengaan”, staat in de motie. Ook in de gemeente Stadskanaal moeten de sociale huurwoningen verduurzaamd worden door de opgaven uit het klimaatakkoord. Volgens de raad kennen de woningcorporaties hun eigen opgaven prima: „De woningcorporaties weten zelf heel goed waar de investering nodig zijn.” Wiersema stelt bovendien: „woningcorporaties hebben een voortrekkersrol in de transitie.”

menu