Commentaar: Poot stijf houden

De afhandeling van aardbevingsschade is voor veel mensen een juridisch moeras. De roep om een nieuw schadeprotocol waarin de gedupeerde vooral bij ingewikkelde schades niet naar beneden wordt getrokken, is groot. Concepten voor een nieuw protocol gingen de afgelopen maanden over tafel maar waren weinig vertrouwenwekkend. Doel is de NAM als schadeveroorzaker en dus partijdige en aansprakelijke partij uit het systeem van beoordeling en afhandeling te wippen. Maar gebeurt dat ook werkelijk?

Groninger Bodem Beweging en Gasberaad vrezen vooralsnog van niet. Uit de voorstellen die bij de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op tafel liggen maken ze op, dat de NAM toch een vinger in de pap wil houden. Omdat voor het doorgronden van een concept schadeprotocol veel juridische kennis nodig is, zijn voor een second opinion in samenspraak met Groningse overheden en de Nationaal Coördinator Groningen enkele topjuristen ingeschakeld.

Dat is maar goed ook. De boodschap van de juristen is overduidelijk: Groningen let op uw zaak! Belangrijk is dat handhaving van het bewijsvermoeden in de beoordelingssystematiek van schade centraal blijft staan. Oftewel: bij schade moet de NAM met zekerheid vaststellen dat schade ook zonder gaswinning zou zijn ontstaan en niet is veroorzaakt door bodembeweging. Omdat het in Groningen gaat om veiligheid van mensen moet de lat voor het tegenbewijs hoog liggen. De juristen vinden het in dat verband hoogst opmerkelijk dat de arbiters die hierover bindende uitspraken doen, niet meer voorkomen in het nieuwe schadeprotocol. De arbiters hebben honderden zaken behandeld, veel ervaring opgedaan en zouden moeten blijven. NCG Alders doet er verstandig aan de positie van gedupeerden in het gasgebied niet te verslechteren onder invloed van de NAM, maar juist te verbeteren. Dus met de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad Groningen de poot stijf houden als het om de arbiters gaat. Zo lang er nog druk wordt gesteggeld over een nieuw schadeprotocol, wordt geen haast gemaakt met nieuwe aanvragen. Hoe treurig is dat.

menu