Commentaar: Wanneer is het noemen van afkomst relevant?

In de berichtgeving over de zakkenrollende asielzoekers is een opmerkelijk punt onderbelicht gebleven. De leiding van de politie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen hielden aanvankelijk geheim dat het gaat om asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko, Algerije en Georgië.

Pas toen de politiewoordvoerders en burgemeester Peter den Oudsten werden geconfronteerd met vragen van journalisten van Dagblad van het Noorden hierover, wilden ze de afkomst van de zakkenrollers bevestigen. Na berichtgeving in deze krant over de overlastsituatie reageerden burgemeester Den Oudsten en staatssecretaris Klaas Dijkhoff alert. Den Oudsten riep op de veroordeelde dieven zo snel mogelijk uit te zetten en Dijkhoff besloot meteen de vertrekpremie voor deze groepen asielzoekers te schrappen.

Ondanks de getoonde daadkracht heeft het er alle schijn van dat er niets was gebeurd als de media er niet over hadden bericht. Aanvankelijk maakte de politie immers alleen bekend dat er vrij plotseling veel meer zakkenrollers actief waren in het uitgaansgebied in Groningen, zonder de afkomst te vermelden. Pas nadat bekend werd om wat voor groep mensen het werkelijk gaat, kreeg de zaak landelijke aandacht en vervolgens politieke gevolgen.

In het algemeen is het een goede gewoonte van de politie om niet te pas en te onpas de afkomst van verdachten te vermelden. Het kan leiden tot verkeerde beeldvorming en bevolkingsgroepen kunnen onterecht een stempel krijgen. Vermelding van de afkomst zou alleen moeten als het relevant is. De meeste media, waaronder Dagblad van het Noorden, houden zich ook aan die code. Desondanks toonden autoriteiten een misplaatste politieke correctheid door de afkomst nooit meer te vermelden. Ook als het, zoals in dit geval, wel degelijk relevant is. Het feit dat een aantal kansloze asielzoekers zich zo misdraagt, ondermijnt namelijk ook het draagvlak voor de toelating van ‘echte’ vluchtelingen. Doodzwijgen van zulke kennis keert zich uiteindelijk tegen mensen met goede bedoelingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen