Commotie over bomen die bij bosjes vallen aan het Hoornsemeer

Het Hampshire Hotel: bomen ruimen het veld voor water. Foto DVHN

De bomenkap ter meerdere eer en glorie van het Hampshire Hotel aan het Hoornsemeer is in volle gang. De verontwaardiging is groot; het hotel legt het andermaal uit.

Ze spreken schande van de kaalslag in hun achtertuin waar bomen en struiken bij bosjes vielen de afgelopen dagen. Omwonenden van het Hoornse- en Paterswoldsemeer in Groningen en sympathisanten van De Bomenridders (belangenclub die strijdt voor behoud van groen) zijn onthutst over de massale kap.

Ter plekke klinkt ook verontwaardiging. ,,Het is hier het gesprek van de dag’’, zegt een mevrouw die haar hond uitlaat. ,,Haast niemand weet precies hoe het eruit gaat zien. Dit gaat al drie jaar.’’ Een meneer, eveneens met hond, weet ook niet waarom al die bomen zijn neergehaald. ,,Het overvalt mij.’’ Een echtpaar op leeftijd nuanceert de kaalslag. ,,Als het straks klaar is, is het vast mooi.’’

Het groen maakt plaats voor de uitbreiding van het Hampshire Hotel aan het Hoornsemeer. Dat plan, genaamd Meerplan, kwam in 2014 naar buiten, waarop tegenstanders zich roerden tot aan de Raad van State. Het Hotel kreeg gelijk: het mag zijn terras uitbreiden en een paviljoen in het water aanleggen.

De kap van de bomen is de eerste stap in de verwezenlijking van het plan. In totaal zijn er rondom het hotel 66 bomen gekapt: 38 op het terrein van het hotel die er niet al te goed aan toe waren en 28 (plus 121 are bosplantsoen) op het stuk land tussen hotel en het water.

Dat land wordt na de zomervakantie afgegraven. Het perceel van 2 hectare wordt onder water gezet en toegevoegd aan het meer zodat het hotel zijn terras aan het water krijgt.

,,Er moet 50.000 kuub zand afgegraven worden. Hoe dat precies wordt afgevoerd, weten we nog niet. Als het per vrachtwagen gaat, komt het neer op 5000 vrachtwagenritjes, maar het kan ook per boot’’, zegt projectleider Jan Legters.

Directeur Herman van der Poel van het Hampshire Hotel zegt dat zijn terras twee keer zo groot wordt. Op die manier hoopt hij een ander publiek naar zijn zaak te trekken, die nu met name is gericht op de zakelijke markt. Het paviljoen dat hij aan een van beide nog te bouwen steigers wil realiseren, laat nog even op zich wachten. ,,Ik wil eerst weten hoe het terras aan het water zal lopen.’’

Hij weet dat er commotie is ontstaan over de bomenkap. ,,Het wordt alleen maar mooier’’, zegt hij. In mei of juni is er opnieuw een bijeenkomst voor omwonenden waarin de voortgang van Meerplan onderwerp van gesprek is..

menu