Corona drijft duizenden Groningers naar de bijstand

De coronacrisis gaat volgens het UWV ook in Groningen zorgen voor een forse stijging van de werkloosheid. Foto: Archief ANP

De coronacrisis maakt het komend anderhalf jaar duizenden Groningers werkloos. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Groningen stijgt met 30 tot 40 procent naar maximaal 14.000.

Wethouder Paul de Rook verwacht zware klappen voor de werkgelegenheid. Vooral de detailhandel, horeca, recreatie- en vrijetijdsbedrijven en de creatieve industrie hebben het nu zwaar, zei De Rook woensdagavond bij de behandeling van zijn financiële voorjaarsbrief in de gemeenteraad.

Vooral jongeren tot 27 jaar raken baan kwijt

Hoewel de arbeidsmarktregio Groningen (inclusief Noord-Drenthe) volgens recente prognoses van het UWV tot de minst kwetsbare delen van het land behoort, heeft de coronacrisis toch ook hier diepe impact. Vooral jongeren onder de 27 jaar dreigen hun baan te verliezen.

Het zal niet gemakkelijk worden om vooral die jonge nieuwe bijstandsgerechtigden weer aan de bak te krijgen, waarschuwt De Rook. Van de jongeren die in 2008 werkloos raakten bij vorige crisis, heeft het merendeel volgens de wethouder nog steeds geen nieuwe baan gevonden.

Dat beseft ook de raad. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk kreeg woensdag unanieme steun voor een motie waarin hij oproept een jeugdwerkgarantieplan te ontwikkelen om jongeren via werkleertrajecten aan de slag te helpen. Ook een motie van de PvdA om werkzoekenden in coronatijd te helpen om over te stappen naar kansrijke beroepen, werd door de hele raad gesteund.

Groei bijstand kost Groningen 60 tot 70 miljoen extra

De stijging die het UWV voorspelt, drukt ook zwaar op de toch al penibele financiële situatie van Groningen, zegt De Rook. Drie- tot vierduizend bijstandsgerechtigden erbij kosten de gemeente volgens hem 60 tot 70 miljoen extra.

Het rijk gaat die rekening niet volledig betalen, vreest de wethouder met een schuin oog naar de moeizame onderhandelingen met het kabinet over de 40 miljoen die Groningen elk jaar toelegt op de taken die het rijk aan de gemeenten heeft overgedragen.

Gemeente draait voor fors deel zelf op voor coronakosten

De coronacrisis heeft toch al zware financiële gevolgen voor Groningen. De Rook becijfert het nadeel voor de gemeente op 12,8 miljoen. Ook daarvan compenseert Den Haag vooralsnog niet meer dan 6 miljoen, zegt hij.

Tegenover het verlies aan bijvoorbeeld parkeer- en huurinkomsten en een steunpakket voor ondernemers, de cultuursector en sportclubs staan echter ook kostenvoordelen, zegt De Rook. Zo is de gemeentelijk energierekening miljoenen gedaald doordat veel gebouwen waren gesloten.

De tegenvaller door de coronacrisis werpt ook zijn schaduw vooruit op het raadsdebat van dit najaar over de begroting voor volgend jaar. Ruimte voor nieuw beleid is er nauwelijks, maar collegepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie houden projecten waar al toe was besloten overeind, zegt De Rook.

Groningen investeert tegen tij in om economie er weer bovenop te helpen

Juist om de economie er zo snel mogelijk weer bovenop te helpen, moet Groningen tegen het financiële tij in blijven investeren, stelt de wethouder. Vooral CDA en Stadspartij keren zich fel tegen zulke ‘anticyclische’ uitgaven en vinden dat het college zijn ambities een tandje lager moet schakelen.

Volgens De Rook is na vier grote bezuinigingsrondes in tien jaar tijd de rek er echter uit. Hard snijden zoals in 2008 heeft de vorig crisis volgens hem alleen maar verlengd en verdiept. Nu het bedrijfsleven het zwaar heeft, kan de gemeente als een van de grootste werkgevers, opdrachtgevers en inkopers van het Noorden de economie een stevige zet geven.

Armoedebestrijding tot offensief tegen eenzaamheid: raad heeft royale wensenlijst

Ondanks de krappe kas presenteerden de raadsfracties woensdag een royale lijst met wensen voor het begrotingsdebat van dit najaar. Van de aanvankelijk bijna veertig moties werden er twaalf aangenomen.

Vijf daarvan kregen unanieme steun: van een voorstel van de SP om meer geld vrij te maken voor armoedebestrijding en inkomenssteun tot CDA-voorstellen voor een gratis leen-laptop voor basisscholieren uit minimagezinnen en een proef met ‘Lief en Leedstraten’ waar de bewoners met bescheiden financiële steun van de gemeente samen activiteiten kunnen organiseren om de eenzaamheid te bestrijden.

menu