De beoogde route van de Lelylijn.

D66 en PvdA willen Lelylijn aftikken in Noordelijk Lijsttrekkersdebat

De beoogde route van de Lelylijn.

D66 en de PvdA willen maandag tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat met andere partijen afspreken dat ze bij deelname aan een volgend kabinet vol gaan voor de aanleg van de Lelylijn.

Zij stellen de landelijke partijen voor pal achter de investeringen in deze snelle verbinding (Lelystad-Heerenveen-Groningen) te staan. ,,Het zou mooi zijn als we in het debat voor de Lelylijn een Pact van het Noorden sluiten’’, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. ,,De Lelylijn wordt door veel partijen genoemd. We hadden gehoopt op een bijdrage uit het groeifonds van Wiebes en Hoekstra. Dat is niet gebeurd. Laten we het dan op deze manier doen zodat partijen het in de kabinetsformatie regelen.’’

Jetten erkent dat plannen voor snelle verbindingen naar het Noorden, zoals de Zuiderzeelijn, altijd sneuvelden op ingewikkelde rekenmodellen en haalbaarheid. ,,Er zullen altijd redenen zijn om een Lelylijn niet aan te leggen. Ik vind echter dat het maatschappelijk belang zodanig is toegenomen dat je het wel moet doen.’’ Jetten wijst op een ambitie van de Tweede Kamer om treinverbindingen met het buitenland te verbeteren. ,,We willen kort vliegverkeer overbodig maken en door corona zien we bij mensen een sterk toenemende behoefte om de regio in te trekken. Het verlangen naar veel groen en ruimte neemt toe. Het zijn dingen die niet worden meegenomen in analyses van kosten en baten. De Lelylijn aanleggen is wat ons betreft een politieke keuze.’’

Volgens het Noorden is de Lelylijn bij de ontwikkeling van de drie provincies als woon- en werkgebied een onmisbare schakel in het openbaar vervoer. Alleen met een betere bereikbaarheid kunnen in de economische ontwikkeling van het landsdeel de volgende stappen worden gezet.

Rol van uitdager

De afgelopen dagen gaven de Rob Jetten en Lilianne Ploumen (PvdA) onafhankelijk van elkaar aan, dat ze op het punt van de Lelylijn in het lijsttrekkersdebat een uitdagersrol willen aannemen. Als andere partijen de handschoen oppakken en zich ook achter dit treintraject stellen, komt de Lelylijn steviger op de politieke agenda te staan. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van enkele miljarden. De PvdA wil dat de partijen zich bij het Noordelijk Lijsttrekkersdebat om dezelfde reden ook commiteren aan de Nedersaksenlijn (Groningen-Twente).

PvdA hamert ook op Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn moet van Enschede via Emmen naar Groningen lopen. De huidige treinreis tussen deze steden is tijdrovender en omslachtig. Om de verbinding korter en sneller te maken worden ook Ter Apel en Stadskanaal meegenomen. De kosten worden geschat op ongeveer 600 miljoen euro.

‘Niet enkel mooie woorden’

PvdA-lijsttrekker Ploumen: ,,Het kabinet-Rutte III was een Randstadkabinet. Iedere keer trokken provincies als Limburg, Drenthe en Groningen aan het kortste eind. Het is nu tijd voor daden en niet enkel mooie woorden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu