De Groene 4Mijl voer voor natuurdiscussie

FOTO PETER WASSING

Evenementen als de Groene 4Mijl veranderen natuurgebied De Onlanden steeds meer in een recreatiegebied, stelt Natuurbelang De Onlanden. Onzin, zegt beheerder Natuurmonumenten.

‘Niks met natuur te maken’

Wim van Boekel van de stichting is stellig over de loop die zondag plaatsvond in het Noord-Drentse natuurgebied aan de voet van Groningen. De Groene 4Mijl heeft niks met natuur te maken, meent de secretaris.

Van Boekel stoort zich aan de manier waarop Natuurmonumenten met het gebied omgaat. Volgens hem zorgen festiviteiten als de Groene 4Mijl voor verstoring van al wat leeft, groeit en bloeit in De Onlanden. ,,De luidsprekers zondag waren bij het Leekstermeer nog te horen. Normaal gesproken lopen er reeën en leven er allerlei water- en roofvogels. Maar als je er zo veel mensen doorheen laat rennen, trekken deze dieren zich terug.’’

Geen mensen in rustige delen

Een trap tegen het zere been van Natuurmonumenten, dat samen met Staatsbosbeheer het gebied beheert. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten: ,,Dat van die luidsprekers is dikke onzin. We hebben alles gemeten. Bovendien lopen deelnemers om het gebied heen over openbare wegen en paden. Niet er dwars doorheen. En het is niet voor niets een winterloop, buiten het broedseizoen.’’

De kracht van De Onlanden is juist dat in de rustige delen geen mensen kunnen komen, benadrukt Zwiers. ,,Er leven zestien paar roerdompen en drie otterfamilies, om maar wat te noemen. Die zouden er niet zijn als we de boel steeds zouden verstoren.’’

Niet om alle natuur een hek zetten

Van Boekel is niet overtuigd. Hij zegt het gevoel te hebben dat Natuurmonumenten doof is voor hun bezwaren. ,,De druk op het gebied wordt steeds groter. Voor je het weet is het elke week raak en zitten we straks met ATB-wedstrijden, zwempartijen en triatlons. Het gaat ze niet om de natuur, maar om hun leden en de pr.’’

Pertinent onwaar, reageert Zwiers. ,,Natuur staat bij ons op nummer één. Het klopt, we kunnen niet zonder leden. Waar het om gaat is dat mensen begrijpen hoe mooi en belangrijk natuur is. Dat laten wij zien. Als je niet weet wat je hebt, ga je het ook niet waarderen.’’ Daarbij, stelt hij, kun je niet om alle natuur een hek zetten. ,,Sommige mensen, uit wat wij de donkergroene wereld noemen, zouden dat het liefst zien. Maar lang niet iedereen die van natuur geniet, ligt op zijn buik met een verrekijker. Wie hardloopt in De Onlanden en de ballen van natuur weet, geniet nog steeds. Ook die mensen willen we bereiken.’’

menu