De basisscholen 't Zigt, Tasveld en Jan Ligthart in Delfzijl gaan fuseren. Daarom is er nu een nieuwe naam bedacht, mét een betekenis

Het huidige gebouw van De Windroos blijft staan en wordt bouwkundig versterkt. Het gebouw wordt onderdeel van het nieuwe kindcentrum en is meegenomen in het ontwerp. Foto: Google Street View

Openbare basisschool De Optimist: dat is de naam van de nieuwe school die ontstaat uit de fusie van obs ‘t Zigt, obs Tasveld en obs Jan Ligthart in Delfzijl.

De drie basisscholen gaan per 1 augustus 2021 fuseren en trekken in 2022 in het nieuwe Kindcentrum West. De nieuwe naam is onder meer gebaseerd op de buurt waar de school komt te staan (de scheepvaartbuurt).

,,De Optimist is het kleinste meest veilige bootje voor kinderen om te leren zeilen’’, zegt schooldirecteur Linda de Groot. ,,Zij krijgen hierin de ruimte en vrijheid om eigen keuzes te maken. Wij helpen ze een koers uit te stippelen.’’ Daarnaast zijn optimisme, positief zijn en plezier maken belangrijke waarden uit de visie die de scholen samen hebben opgesteld.

Geboortekaartje in de bus

De kinderen en ouders hebben een ‘geboortekaartje’ in de bus gekregen, met daarin de naam van de nieuwe school. In overleg met de zeilvereniging van het Schildmeer wordt de naamgeving nog officieel gevierd met drie Optimistjes in de gracht.

Aan de Jachtlaan in Delfzijl West komt het nieuwe kindcentrum. In dit centrum zitten straks de basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, De Windroos en kinderopvang Kids2b.

Het nieuwe schoolgebouw komt op de groenstrook bij De Windroos, tussen de Barklaan en de Jachtlaan. Het huidige gebouw van De Windroos blijft staan en wordt bouwkundig versterkt. Het wordt onderdeel van het nieuwe kindcentrum en is meegenomen in het ontwerp.

De bouw start dit jaar en moet in 2022 af zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen