Rode eekhoorn lijkt zich thuis te voelen op Veendammer begraafplaats

Op begraafplaats Buitenwoelhof zou wel degelijk een rode eekhoorn zitten. Shutterstock

Wat hebben een rode eekhoorn en beschermde vleermuizen te maken met een nog niet gebouwd crematorium in Veendam? Van alles. Wil er gebouwd worden, zal er een nieuwe controle moeten komen.

Beschermde zoogdieren zouden zitten op begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam waar Monuta en uitvaartvereniging Mekander een crematorium willen bouwen.

Bomenkapmeldpunt

Op het geplande terrein staan ook twee bomen. Die zouden moeten wijken. Hoewel er nog geen kapvergunning is verleend, trokken tegenstanders van het crematorium aan de bel bij het provinciale bomenkapmeldpunt. Dat is een initiatief van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren. In de bomen zouden vleermuizen en een rode eekhoorn een plek hebben.

De gemeente Veendam, die 15 november 2017, 24 januari 2018 en 2 juni 2018 ecologisch veldonderzoek liet doen, sluit de aanwezigheid van vleermuizen op die plek uit. Een eekhoorn werd ook niet aangetroffen: er zijn geen nesten of foerageersporen gevonden staat in het eindrapport.

‘Eekhoorns houden niet van lindes’

,,Ik heb me laten vertellen dat de twee bomen waar nog geen kapvergunning voor is verleend, lindebomen zijn en dat een eekhoorn zich in het algemeen niet in een lindeboom begeeft’’, liet wethouder Bert Wierenga (VVD) eerder in een raadscommissievergadering weten. ,,Als er al zorg zou bestaan dat eekhoorns zich in de twee bomen zouden willen nestelen, kan ik die zorg wegnemen.’’

Extra controle nodig

Een toezichthouder Wet Natuurbescherming van de provincie Groningen die onlangs op veldonderzoek ging, stelt dat er toch een extra controle moet komen. Alle drie de eerdere onderzoeken zijn gedateerd, stelt de inspecteur. ,,Op grond van mijn bevindingen lijkt de rode eekhoorn zich op de begraafplaats gevestigd te hebben. Ook is niet uitgesloten dat boomholtes gebruikt worden als verblijfplaats van vleermuissoorten als watervleermuis, ruige dwergvleermuis en in mindere mate door soorten als laatvlieger en dwergvleermuis. Om aan de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming te voldoen, is het van belang uitvoerig te controleren of zich er een eekhoorn heeft gevestigd.’’

Prettig

De opmerking van de wethouder dat eekhoorns niet van lindebomen houden, doet bij eekhoorndeskundige Pim Lollinga van Faunavisie Wildlifecare in Westernieland de wenkbrauwen fronsen. ,,Dat lijkt me sterk’’, zegt hij desgevraagd. ,,Eekhoorns zijn blij met alle bomen. Als er maar voldoende voedsel, rust en nestgelegenheid in de buurt is. Oude lindebomen hebben vaak holtes waar eekhoorns graag nestelen. Ze voelen zich er prettig in. Dit lijkt me een prima leefgebied waar, ook in de aangrenzende tuinen, veel voedsel en dekking te vinden is.’’ Dat eekhoorns lindes links laten liggen, heeft Lollinga niet eerder gehoord.

Meewerken

Voorzitter Akke Vrijmoeth van Mekander zegt volledig te willen meewerken aan een oplossing als er een bouwvergunning voor het crematorium wordt verstrekt en er inderdaad beschermde dieren zitten. ,,Natuurlijk. Als er compenserende maatregelen genomen moeten worden, het plaatsen van nestkasten of wat dan ook, dan zullen we dat zeker doen.’’
 

menu