De rechter was dinsdagmiddag maar weer druk met alle commotie rondom Windpark N33 bij Meeden. De verlichting mag overdag niet knipperen, maar vind maar eens een alternatief

Barteld Jan Bosma uit Meeden nam het middels zijn advocaat op tegen de exploitanten van het windpark, RWE Windpower Netherlands BV en Windpark Vermeer BV. Die hadden ook een advocaat gestuurd.

Midden-Groningen liet zich in de rechtszaal vertegenwoordigen door een advocaat en een ambtenaar. Tot slot waren er deskundigen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bosma eist dat Windpark N33 wordt stilgelegd

Steen des aanstoots: de daags knipperende witte lampen op de windmolens. Irritant en niet volgens de afspraak. Bosma werd daarvoor eerder al door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Bosma vindt de dwangsom die de gemeente Midden-Groningen vervolgens aan RWE en Vermeer heeft opgelegd, onvoldoende. Hij eist dat het windpark bij Meeden wordt stilgelegd. ,,Dan blijft de verlichting knipperen, klopt, maar zijn we wel van het lawaai af.’’

Levensbedreigend experiment waar mensen ziek van worden

Want dat windpark, hield Bosma’s advocaat mr. Anne van Nus de rechter voor, is een testpark. ,,Een proefopstelling in een windluw gebied. Met lichte masten en zware wieken waardoor trillingen en bromgeluiden ontstaan. Een levensbedreigend experiment waar mensen letterlijk ziek van worden.’’

De exploitanten van Windpark N33 vechten de door de Midden-Groningen opgelegde dwangsom aan. 5000 euro per dag tot een maximum van 100.000 euro.

Vervelend dat park in kwaad daglicht wordt gesteld

Dat geld zal RWE en Vermeer niet de das om doen, erkende de advocaat, maar het is wel erg vervelend dat het windpark steeds in een kwaad daglicht wordt gesteld. ,,Wij vragen fatsoenlijk de tijd om het inpassingsplan aan te mogen passen.’’

Want dat is wat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil doen: de regels aanpassen zodat knipperende lampen overdag wél mogen. De aanpassing zelf is niet het probleem, dat is een kwestie van één zinnetje toevoegen.

Rechter zaagde alle partijen flink door

Wat tijd vraagt is het doorlopen van de procedure. Het nieuwe inpassingsplan wordt dit najaar ter inzage gelegd. Dat geeft Bosma dan weer de gelegenheid om de gang naar de Raad van State te maken. En tot die tijd moet het windpark dan maar worden stilgezet.

De rechter zaagde alle partijen flink door over de verlichting. Die is bij helder weer, had hij vastgesteld, ook vanuit de rechtbank te zien. De rode obstakelverlichting ’s nachts is volgens de regels. Het gaat om de wit knipperende lampen overdag en die kunnen niet vast brandend gemaakt worden.

Rood licht is onvoldoende zichtbaar

Daar is de techniek van de molens niet op toegerust en zijn de lampen niet voor geschikt. Maar vast brandende rode lampen overdag, probeerde de rechter, is dat een optie? Nee, aldus de deskundige van het ILT, rood licht komt niet boven de omgevingslichtsterkte uit. ,,Dat is onvoldoende zichtbaar.’’

De rechter zei toe binnen 14 dagen schriftelijk uitspraak te doen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen