Nog nooit werden in Groningen zoveel ransuilen geteld als in het telseizoen 2019/2020. Meer roestende uilen kropen overdag op meer roesten bij elkaar, meldt de Werkgroep Ransuilen in Groningen.

Voor het eerst in de elf winters dat de ransuilen in Groningen geteld worden, stijgt dat aantal boven de duizend: 1001 ransuilen op 94 roesten (slaapplekken). De meeste uilen werden tot op heden in de winter van 2014/2015 geteld; 513 uilen op 68 roesten.

Ransuilen hebben de gewoonte om in de winter bij elkaar te kruipen om zo samen de dag door te brengen. Dat doen ze vaak in een groenblijvende boom (spar, conifeer of hulst) en zo’n slaapplek wordt dan een roest genoemd.

Telgeschiedenis

In het telseizoen 2019/2020 werden in Groningen 94 van dergelijke roesten in Groningen gespot. Gemiddeld zaten op elke roest 10,6 uilen. In totaal werden 1001 uilen geteld. Een seizoen eerder was juist een dieptepunt in de telgeschiedenis. In de winter van 2018/2019 werden 49 roesten met gemiddeld 5,5 uilen, een totaal van 271 vogels, geteld.

Het aantal ransuilen Sinds 1990 halveerde de ransuilenstand in Groningen, landelijk was dat zelfs driekwart. Onder meer doordat er weinig veldmuizen, de favoriete prooi van de ransuil, waren. Een piek in de veldmuizenstand zorgde ervoor dat 2019 een uitzonderlijk goed broedjaar kon zijn voor de ransuil in Groningen.

Mediaoffensief

In combinatie met een mediaoffensief van Werkgroep Ransuilen in Groningen in januari 2020, waardoor meer mensen oog kregen voor de vogels en aan het tellen sloegen, zorgde dat voor de recordstand van het telseizoen 2019/2020.

,,Sommige roesten werden door wel meer dan 10 verschillende personen gemeld’’, schrijft de werkgroep in een nieuwsbrief.

Elf winters

,,De toproest telde 55 exemplaren. Nog acht andere slaapplekken telden 25 of meer roestende ransuilen. De gemiddelde roestgrootte van 10.6 uilen is een absoluut record in de elf winters dat de werkgroep de ransuilen inventariseert.’’

Vergeleken met eerdere jaren waarin de veldmuizenstand piekte (2010/2011 en 2014/2015) is de gemiddelde roestgrootte met afstand de grootste. ,,Dit alles geeft aan dat de ransuil in 2019 een uitzonderlijk goed broedseizoen heeft gehad, ook weer door een piek in de veldmuizenstand.’’

Schoonheidsslaapje

De Werkgroep Ransuilen in Groningen vraagt het publiek om ook in het twaalfde seizoen (2020/2021) massaal mee te tellen. ,,Alleen samen krijgen we een totaal beeld van de stand van de ransuil in de provincie Groningen’’, aldus de werkgroep met een variant op een bekende slogan.

De werkgroep tipt om 10 tot 45 minuten na zonsondergang, wanneer het schoonheidsslaapje van de uilen erop zit, te gaan tellen. ,,Er zitten vaak meer uilen dan u denkt!’’

Melden van een roest kan op www.ransuileningroningen.nl/informatie/winterroest-melden

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen