De bouwput van de nieuwe Zuidelijke Ringweg.

Provincie, gemeente Groningen, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort sluiten deal in financieel conflict rond voortgang Ring Zuid

De bouwput van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. Foto: DVHN/ Willem Braam

De partijen die ruziën over de Ring Zuid hebben een akkoord over de verdeling van de financiële pijn en de voortgang van het Groningse wegenproject.

Hoe de deal tussen de provincie, gemeente Groningen, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort er precies uitziet en of ze met elkaar verder gaan, wordt dinsdag bekend gemaakt. Dan moet ook blijken of de slechte sfeer tussen partijen vanwege jarenlange vertraging en oplopende kosten, is verbeterd.

Provinciale Staten en de Groningse gemeenteraad worden achter gesloten deuren geïnformeerd. Daarna maakt het provinciebestuur de zogeheten vaststellingsovereenkomst, die nodig is om uit de impasse te komen, bekend. Op 3 februari zijn er politieke debatten over de wijze waarop de partijen een deel van het tekort voor hun rekening nemen in het drie jaar vertraagde wegenproject.

Regioprojecten onder druk

Door de vertraging als gevolg van een slechte voorbereiding en een moeizame start van bouwwerkzaamheden, ontstond een gat in het budget dat werd geschat op enkele honderden miljoenen. Zonder overeenkomst zou de provincie worden opgezadeld voor het tekort in het megaproject. Er dreigde een streep te gaan door de Wunderline, de verdere verdubbeling van de N33 richting Appingedam en de dagelijkse treinverbinding Veendam-Stadskanaal. De vraag is in hoeverre dat met de deal die is gesloten, nog gebeurt.

De provincie vroeg de minister van Infrastructuur en Waterstaat te kijken naar het functioneren van Rijkswaterstaat. Dit met de bedoeling een bijdrage te leveren aan het redden van de drie genoemde regioprojecten. De provincie hecht grote waarde aan nieuwe infrastructuur in de Ommelanden en eiste onderzoek naar de (wan)prestaties van Rijkswaterstaat. Ook de Noordelijke Rekenkamer wil de gang van zaken bij Ring Zuid kritisch onderzoeken.

‘Langslepend conflict oplossen’

,,Ik weet niet waar het college van Gedeputeerde Staten mee komt, maar wel dat er deze week iets belangrijks te gebeuren staat’’, zegt Nico Bakker, Statenlid van coalitiepartij VVD. Hij vindt het hoog tijd worden dat in het slepende conflict over de extra kosten wordt opgelost en de strijdbijl wordt begraven.

Statenlid en raadslid Ton van Kesteren (PVV) vermoedt dat een financiële uitweg is gevonden om het project uit te voeren. ,,Wat blijft staan is dat omwonenden nog jarenlang overlast en schade blijven ondervinden van de aanleg. Wat ons betreft moet worden afgezien van de verdiepte ligging. Dat is voor een overkappinkje die stadsdelen met elkaar verbindt, een te complex en kostbaar onderdeel in de uitvoering.’’

Duidelijk is dat Provinciale Staten zich de drie regioprojecten niet door de neus laten boren. Ze willen greep op de Ring Zuid en kunnen ‘bijsturen’ in een richting die de financiële scheur in de broek beperkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu