De provincie Groningen kent Deep Atlas uit Groningen ruim 38 duizend euro subsidie toe voor de aanschaf van een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera. Met deze technologie kan beter worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn.

‘Deep Atlas beschikt straks commercieel als eerste in Nederland over deze speciale camera en zal bijdragen aan verduurzaming van energiegebruik’, meldt de provincie.

‘Dit is de eerste subsidie vanuit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB waarvoor vanuit het Coronafonds 1 miljoen euro beschikbaar is.’

Diepe boringen nodig voor aardwarmte

Aardwarmte gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie als vervanger van (fossiel) aardgas, schrijft de provincie. ‘Door in te zetten op duurzame warmte en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, wordt CO2-uitstoot gereduceerd. Bij de transitie naar aardwarmte zijn diepe boringen nodig en dat vergt forse investeringen.’

Deep Atlas

Deep Atlas BV is een jonge onderneming. Het bedrijf heeft een softwarepakket ontwikkeld om de grote hoeveelheid data te kunnen verwerken die nodig is bij het analyseren van zogenaamde korte-golf infrarood (SWIR) metingen. Dit zijn scans van gesteente monsters uit de diepe ondergrond die voor (mogelijke) boringen kunnen worden geanalyseerd op hun doorstroombaarheid. De camera wordt ingezet om geschikte locaties te vinden voor boringen naar aardwarmte. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen