Delfzijlster gemeenteraad slikt verdergaande sloopplannen

De Delfzijlster gemeenteraad stemt toch in met de verdergaande huizensloop in het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Noord-Groningse krimpregio.

Volgens dit beleidsplan moeten er in Delfzijl en zijn drie buurgemeenten de komende vijf jaar mogelijk nog eens 1100 woningen plat door de doorzettende bevolkingskrimp. Voor Delfzijl komt dat in het slechtste geval neer op 775 huizen.

Vooral VVD-raadslid Harrie Houwerzijl nam daartegen de afgelopen maand fel stelling. Volgens de oud-wethouder kan Delfzijl na sloop van 1500 huizen sinds 2001, niet nog meer huizen missen Hij stemde woensdagavond uiteindelijk echter als enige van zijn driekoppige fractie tegen, net als de Lijst Stulp en Seniorenpartij.

Ook de PvdA sprak van een ,,bijzonder lastige keuze’’, maar liet zich alsnog overtuigen door wethouder IJzebrand Rijzebol. Net als Fractie 2014 die vorige maand nog kritisch was. Het aantal sloophuizen in het rapport is een ‘prognose’ en geen doel op zich, benadrukte de wethouder.

Die verwachting kan volgens Rijzebol in de praktijk meevallen, maar is nu wel van strategisch belang om voor de komende jaren krimpgeld los te peuteren bij het rijk. Hij werpt echter de beschuldiging van Seniorenpartij-raadlid Jan Ottens van zich dat Delfzijl daarmee ,,sjoemelt met cijfers’’.

De prognose uit het rapport is wat er in de regio dreigt als de gemeenten niet nu ingrijpen, aldus Rijzebol. ,,Het doel is geen sloop op zich, maar om de trend te keren.’’ Er zitten nu al meerdere nieuwbouwplannen in de pijplijn. ,,Wij praten continu met partners - van projectontwikkelaars tot indivuele particulieren.’’

menu