De strijd om 1,15 miljard euro in het Nationaal Programma Groningen (NPG) barst los. Een brede coalitie van bedrijven is bang dat het geld wordt verkruimeld over de bevingsgemeenten en komt met een eigen Deltaplan.

Volgens Ton Schroor, directeur van VNO/NCW Noord en MKB Noord, zijn ondernemers bezorgd over de wijze waarop het NPG-geld gaat worden verdeeld. ,,Het wordt in politieke kringen zo geframed, dat het geld niet naar het 'groot kapitaal' mag gaan. Er wordt gezegd dat we niks voor de inwoners doen. Waar hebben ze het over? Het zijn gewoon Groningse bedrijven waar onze mensen werken. Ze moeten het niet zo megalomaan maken.''

'Het begon goed en eindigde met een slechte energie'

Het miljard is bedoeld om vooral de bevingsregio sociaal en economisch verder te ontwikkelen. Volgens Schroor hebben de bedrijven voor de verkiezingen hun voorstellen gepitcht. ,,Belangrijk waren onze plannen voor de energietransitie. Het begon met een goed en eindigde met een slechte energie. Tegen bedrijven werd gezegd: we gaan de condities voor het programma uitwerken met Provinciale Staten en gemeenteraden. Jullie moeten wachten. Ondertussen kregen provincie en gemeenten wel ieder 15 miljoen. Wij dachten: komt dit wel goed?''

Een brede groep van bedrijven en organisaties zocht elkaar op. Schroor: ,,We waren het binnen twee minuten met elkaar eens: dit gaat verkeerd. Onze stelling is dat de weg die nu is ingeslagen, namelijk geld parkeren bij gemeenten, niet leidt tot succes. Dan heb je dorpen mooier gemaakt en voetbalveldjes aangelegd, maar nog steeds geen perspectief op werk.''

Verduurzamen van woningen staat centraal

Schroor is er van overtuigd dat je mensen een beter leven geeft als ze een baan hebben. ,,Dan heb je geld te besteden en gaat het goed met het gebied.'' Aan het Deltaplan doen de New Energy Coalition, GasUnie Groninger Seaports, gezamenlijke woningcorporaties, Bouwend Nederland, Metaalunie, landbouworganisatie LTO, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Avebe, Hanzevast, Turn Next en BuildingG mee.

Het Deltaplan moet een toegankelijk voorstel zijn waarin de inwoner centraal wordt geplaatst. ,,Bij de energietransitie gaan we uit van zijn woning. Hoe ga je die verduurzamen? Wat en wie zijn er nodig om dat te bewerkstelligen? Het gaat van installatie naar energietransport en -opwekking. We laten zien wat we zelf bijdragen en wat een overheidsbijdrage uitlokt aan investeringen. en nieuwe banen. Dat is even een ander geluid dan de ondoordachte uitspraak van mensen dat het geld in de zakken van bedrijven verdwijnt zonder dat de samenleving daar iets goeds voor terugkrijgt.''

Zaterdag komen gemeenteraden en Provinciale Staten van Groningen bij elkaar om te praten over de condities waaronder de 1,15 miljard uit het Nationaal Programma Groningen wordt verdeeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen