Dieren doodschieten op Airport Eelde? Dat kan gemeente Groningen niet toestaan, vindt PvdD

De wulp staat op een internationale rode lijst van beschermde soorten. Toch wil de provincie Drenthe toestaan dat de vogel rond Eelde wordt doodgeschoten. Foto Archief DVHN / Marcel van Kammen

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil opheldering van het stadsbestuur over het natuurbeheer rond Groningen Airport Eelde. Jagers mogen daar dieren afschieten die in Groningen speciale bescherming genieten.

„Het college van Groningen is mede aandeelhouder van het vliegveld”, verklaart fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de PvdD-fractie in de gemeenteraad. „Dus kan het college dit beleid ook aan de kaak stellen.”

In januari verleende Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe een ontheffing die jagers toestaat om 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren dood te schieten rondom het vliegveld. De dieren zouden de veiligheid voor het luchtverkeer in het geding brengen. Volgens De Wrede is bij veel diersoorten niet onderbouwd dat ze echt een gevaar vormen.

Meerdere soorten op de Rode Lijst en doeldierenlijst

Nog opmerkelijker is dat meerdere soorten met uitsterven bedreigd zijn en daarom op de Rode Lijst staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal eendensoorten en de wulp, een vogel die broedt op weidegrond. De Wrede ontdekte ook dat nu rond Eelde gejaagd mag worden op dieren die in de gemeente Groningen op de zogenoemde doeldierenlijst staan.

„In 2009 heeft de gemeente een lijst opgesteld van dieren waarvoor ze zich bijzonder wil inspannen”, legt De Wrede uit. „Soorten die ze wil laten floreren met het natuurbeleid. De scholekster hoort daar bijvoorbeeld bij.” Toch staat de provincie Drenthe nu toe dat scholeksters rond het vliegveld worden afgeschoten. „Allemaal voor dat anderhalve vliegtuig dat per dag vanaf Eelde vertrekt.”

‘Wulp sterft bijna uit, maar in Eelde mag-ie doodgeschoten worden?’

De PvdD stelt het college schriftelijke vragen over het flora- en faunabeheer op Groningen Airport Eelde. De partij vindt dat de dieren moeten worden verjaagd in plaats van gedood, en wil dat de gemeente Groningen aandringt op het terugdraaien van de ontheffing.

„Of leg me anders eens uit waarom we het heel erg vinden dat de wulp bijna uitsterft, maar het prima is dat-ie in Eelde wordt afgeschoten”, zegt De Wrede.

menu