Het blijft moeilijk mensen belangstellend te krijgen voor de lokale politiek. In Veendam wagen ze een nieuwe ronde. Daar start deze week de digitale cursus Politiek Actief!.

Waar eerdere pogingen weinig succes hadden, slaat de actie dit keer beter aan. 24 mensen meldden zich voor de cursus (die bestaat uit vijf digitale bijeenkomsten). ,,Wij hebben een mooie mix van jong en oud, man en vrouw’’, meldt woordvoerder Janet Kuntkes van de gemeente Veendam. De komende weken worden vragen behandeld als: wat doet een gemeenteraadslid, hoe werkt de gemeente, wie is de baas en hoe krijg je inzicht in de gemeentefinanciën?

ProDemos

De politieke lessen zijn opgezet door ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) in Den Haag. Het voorlichtingsinstituut, dat tekst en uitleg over de spelregels van de (lokale) democratie en de rechtsstaat geeft, doet dit sinds 2013. ,,We willen het beeld wegnemen dat lokale politiek niets voorstelt, dat je er toch geen invloed op hebt, vertelt projectleider Jelmer van der Zee van ProDemos. ,,Iedereen kan meedoen.’’

Moeilijk te vinden

De cursus is niet alleen opgezet om mensen inzicht te geven in het reilen en zeilen van de gemeente. Gehoopt wordt dat een aantal zelf ook politiek actief wordt en misschien wel doorstroomt naar de gemeenteraad. Want de zoektocht naar raads- en raadscommissieleden verloopt moeizaam. Neem GroenLinks in Veendam waar onlangs de voltallige steunfractie terugtrad. Vervanging is zeer moeilijk te vinden.

Zo is het bij meer partijen. Wat ze op het Veendammer gemeentehuis eerder ook bedachten: het optuigen van een wens- en klachtenmuur; speeddaten met raads- en collegeleden of op de foto met burgemeester Sipke Swierstra. Er was te weinig belangstelling. Zelfs een politieke markt op het Raadhuisplein trok haast geen mensen.

Bovengemiddeld

Zeker 200 gemeenten (met een kleine 5000 cursisten) gingen Veendam voor. Van der Zee: ,,Cursussen lopen snel vol. Vorig jaar hadden we in de gemeente Groningen in korte tijd 80 aanmeldingen.’’ Er is ook een kanttekening. Het zijn vooral wat oudere, goed opgeleide en bovengemiddeld politiek geïnteresseerde blanke mannen die zich melden. Jongeren en vrouwen, praktisch opgeleiden, mensen met een beperking of een niet-westerse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd.

Doorstroming

En hoe zit het met de gehoopte doorstroming? Uit een navraag van ProDemos onder 350 cursisten blijkt dat bijna drie op de tien respondenten kandidaat-raadslid is geworden. Bijna één op tien respondenten werd gemeenteraadslid en ook het aantal mensen dat actief lid werd van een politieke partij nam toe. In alle gevallen blijkt er een verband te bestaan tussen het volgen van de cursus en het politiek actief/actiever worden van cursisten, meldt Van der Zee.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen