Dijken en duinen op Schiermonnikoog onveilig. Reparatie laat nog vijf jaar op zich wachten

Foto: DVHN

De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij vertoont gebreken.

Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd bij een recente inspectie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het algemeen bestuur is hierover maandagavond ingelicht in een commissievergadering. De reparatie laat nog vijf jaar op zich wachten.

Waddendijk kleurt rood

De zeewering van Schier ligt in een ring op de westkant van het eiland, rond het dorp. Het waterschap is de beheerder. Vooral de Waddendijk kleurt rood op de inspectiekaarten die ambtenaren Alida Galema en Elise Reincke in de commissie lieten zien.

De bekleding aan de buitenkant van de 4 kilometer lange dijk is niet in orde. Op veel plaatsen reikt de steenlaag niet hoog genoeg, waardoor het gras in de zogeheten ‘golfklapzone’ valt en kwetsbaar is voor erosie bij hoog water. ,,Eigenlijk wil je dat die golfklappen worden opgevangen door de harde bekleding’’, zegt Galema.

Op sommige plaatsen is de dijk bovendien te laag of is de steenlaag instabiel, volgens de normen.

Het duintraject is vooral kwetsbaar tussen de polder en de kwelders van de Kobbeduinen. De duinenrij is er over een lengte van 1600 meter hier en daar te laag vanwege een gebrek aan zand.

Reparatiebudget van 57 miljoen euro

Het Wetterskip heeft de afgekeurde delen van de zeewering meteen aangemeld voor het calamiteitenplan van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnenkort start de procedure die ertoe moet leiden dat de zwakke delen in 2025 en 2026 worden aangepakt.

In de HWBP-programmering is nu een reparatiebudget van 57 miljoen euro geraamd. Wetterskip Fryslân zou zelf ruim 6 miljoen euro moeten bijpassen.

De klus moet vanaf 2022 worden voorbereid, waarbij het mogelijk is om ook initiatieven van bewoners in te passen in de plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen