Dijkverbetering bij Delfzijl kan mogelijk miljoenen goedkoper

De nabij Eemshaven. Foto Jan Zeeman

De verbetering van de twaalf kilometer lange dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl pakt mogelijk zo’n 35 miljoen euro goedkoper uit.

Dat komt vooral doordat er meer kennis beschikbaar is over de effecten van aardbevingen op dijklichamen. De versterking blijkt daardoor veel minder zwaar uitgevoerd te hoeven worden.

,,Men weet inmiddels veel meer over de aardbevingen en de gevolgen ervan. Door al het onderzoek is er meer technisch inzicht dan enkele jaren geleden’’, zegt dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest.

Niet minder gevaarlijk

Goed nieuws dus? Niet meteen, denkt Middel. ,,Het wordt niet minder gevaarlijk voor wat betreft de kans op zware aardbevingen. Voor ons is het goed nieuws dat er een goede dijk komt en dat het minder kost.’’

In april dit jaar werd al bekend dat de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven beter bestand is tegen aardbevingen dan aanvankelijk gedacht. In 2014 werd met de kennis die toen beschikbaar was, ingeschat dat de dijk met damwanden zou moeten worden versterkt. Dit om te voorkomen dat zandlagen onder de dijk wegspoelen na bevingen.

Internationale experts

Onder aanvoering van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is verder onderzoek gedaan door experts uit de Verenigde Staten, Japan, Turkije en Nederland. Dit onderzoek maakt onder meer duidelijk dat de zandlagen onder de dijk zijn vermengd met klei. Het gevaar dat de zandlagen na een aardbeving verweken, waardoor drijfzand ontstaat en de dijk inzakt, is daardoor veel kleiner.

Uit de nieuwe opzet die voor de dijkverbetering is gemaakt, blijkt onder meer dat de klei- en asfaltbekleding van de dijk dikker wordt uitgevoerd. Ook wordt de steenbekleding aan de waterzijde van de dijk hoger en worden de bermen aan de landzijde van het dijklichaam breder. Hierdoor zijn kostbare maatregelen zoals damwanden of een beschermingslaag van geotextiel niet meer nodig.

Sensoren in de dijk

Om de dijk goed in de gaten te houden en snel in te kunnen grijpen bij calamiteiten, komen er wel sensoren in de dijk. Achter het dijktalud komen extra kleidepots om eventuele aardbevingsschade snel te kunnen herstellen. De kosten van deze maatregelen, 3,8 miljoen euro, betaalt de NAM.

Noorderzijlvest begon eind vorig jaar met de eerste fase van de operatie. Woensdag 20 december moet het algemeen bestuur van het waterschap groen licht geven voor de benodigde 123 miljoen euro.

menu