Dorp Loppersum gaat als eerste van het gas

Frans Musters van Rabobank Noord-Groningen zet zijn handtekening, geflankeerd door Maarten Blacquière van Enexi/Enplus en Anne Beaulieu van de RUG. Foto: DVHN

De hele gemeente moet in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie, maar het dorp Loppersum gaat in 2023 als eerste ‘van het gas’. Het startsein werd woensdag gegeven.

Een start die eigenlijk geen start was, want in de gemeente zijn reeds tal van initiatieven die inzetten op duurzame energie. Loppersum kent drie energiecorporaties, veel mensen gebruiken de waardevermeerderingsregeling bij bevingsschade voor installatie van zonnepanelen, versterkte huurwoningen maken gebruik van aard- en zonnewarmte en er zijn proeven met elektrisch (openbaar) vervoer.

Samenhang

Wat nog ontbrak was een koppeling van al die ontwikkelingen en organisaties en dat is nu geregeld in het zogeheten Energietransitieplan Loppersum , waaronder zestien partijen woensdag hun handtekening zetten. Dat zijn niet alleen lokale partijen zoals gemeente en Buurtkracht Loppersum, maar ook Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Rabobank Noord-Groningen, TNO, Gasunie, Enexis en Nationaal Coördinator Groningen.

CO2-vrij

Zij spraken mede de intentie uit om het dorp Loppersum in 2023 vrij te krijgen van fossiele energiebronnen, in officiële termen: CO2-vrij. De andere dorpen moeten op zijn laatst in 2030 energieneutraal zijn. Zoals eerder verwoord in het gemeentelijke Milieubeleidsplan, waar de raadsfracties in april dit jaar een klap op gaven.

Goede bedoelingen

De goede bedoelingen van het Energietransitieplan zijn onderverdeeld in zes programmalijnen. Zo komt er een analyse van het energieverbruik en wat lokaal mogelijk is aan duurzame productie en daarvoor is ook een nulmeting nodig. Ingezet wordt daarnaast op duurzaam wonen, kansen voor windenergie, groen gas uit de regio en het opzetten van een lokaal warmtenet.

Wethouder Bé Schollema: ,,Het is mooi om te zien dat we ondanks de aardbevingsellende ook positieve zaken hebben, zoals dit energietransitieplan.’’

Maarten Blacquière van energiebedrijf Enexis/Enpuls: ,,De kern van het aardbevingsgebied wordt nu dus kern van de energietransitie. Dan loop je voorop.’’

menu