Dorpscoöperatie wordt omarmd in Grijpskerk

Inwoners van Grijpskerk lopen warm voor de op te richten dorpscoöperatie die een impuls moet geven aan de ouderenzorg in het dorp.

Dat blijkt uit een enquête die vorige maand werd gehouden. De respons was boven verwachting. Van de 1370 enquêteformulieren die zijn verspreid, kwamen 840 ingevuld terug. Dat komt neer op een respons van ruim 60 procent.

Veertig procent van de deelnemers toont zich op voorhand bereid lid te worden van de dorpscoöperatie. Een derde van de respondenten zegt hiervoor 20 tot 40 euro per jaar te willen betalen. Zestig procent heeft er jaarlijks 10 tot 20 euro voor over.

De initiatiefnemers peilden ook de animo onder de inwoners van Grijpskerk om zich actief in te zetten voor de oudere medemens in het dorp. Ook die bereidheid is groot: één op de drie deelnemers aan de enquête liet weten zelf hulp te willen bieden; bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor ouderen, begeleiding te bieden bij wandelingen of computerhulp te geven.

Tegen de zomer wordt de dorpscoöperatie opgericht. Aanleiding was de aangekondigde sluiting begin vorig jaar van zorgcentrum De Wierde. Inmiddels maakte het tehuis per 1 januari een ‘doorstart’ met een nieuwe exploitant. De uitkomsten van de enquête werden donderdagavond gepresenteerd op een drukbezochte bijeenkomst in De Wierde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen